(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kipparin päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Haemme varhaiskasvatuksen erityisopettajaa yksikössämme toimivaan erityisryhmään. Ryhmässä on kuusi tukea tarvitsevaa lasta, ryhmän koko on 13 lasta. Ryhmän tiimissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ja ryhmäavustaja. Varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävä on tuoda tiimiin erityispedagogista osaamista, tehdä monialaista yhteistyötä erityissairaanhoidon sekä kuntoutus- ja terapiapalvelujen kanssa sekä suunnitella lasten yksilölliset varhaiskasvatussuunnitelmat.

Kipparin päiväkodissa on monipuolista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 -vuotiaille lapsille. Meillä on 6 ryhmää: Lokit, Tiirat, Lunnit, Kurjet, Telkät ja Tavit. Päiväkoti sijaitsee Ruorimiehenkadulla, Espoonlahden keskuksen alueella. Kippariin on hyvät kulkuyhteydet niin julkisella kuin kevyellä liikenteellä

Työpaikan nimi: Kipparin päiväkoti

Työaika: 38h45min /vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen erityisopettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!