(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kauklahden päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.12.2020

Oletko varhaiskasvatuksen osaaja, joka on pohtinut mahdollisuutta jakaa osaamistaan ja kokemustaan? Tartu siis tilaisuuteen saada kokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan työstä Kauklahden päivälkodissa!

Työhösi kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät kahdessa pienessä pedagogisesti tuetuissa ryhmissä, joissa osalla lapsista on tuen tarpeita. Kauklahden päiväkodissa on mahdollisuus kohdata moninaisuutta ja työskennellä eri kulttuureistatulevien lasten ja perheiden kanssa. Työyhteisömme on avoin ja joustava sekä kannustaa kehittymään sekä oppimaan työssä. Espoon kaupunki tarjoaa täydennyskoulutusta henkilöstölleen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa yhdessä muun kasvatushenkilöstön kanssa ryhmien tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Tehtävässä painottuu ajatus inkluuvisesta varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikan mahdollisuuksien huomioimisesta pienissä lapsiryhmissä. Keskiössä ovat lasten yksilölliset tarpeet ja turvallinen ympäristö, jossa on hyvä kasvaa ja oppia uutta omien taitojen ja vahvuuksien mukaan. Työssä on myös mahdollisuus pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen varhaiskasvatusyksikössä yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan sekä kieli- ja kulttuuriopettjan kanssa.

Kauklahti on historiallisesti merkittävä miljöö Kuninkaantien varrella ja on edelleen rauhallinen, kylämäinen ja luonnonläheinen asuinalue Espoon länsilaidalla. Täällä sijaitsee myös Fiskarssinmäen luonnonsuojelualue, jossa on hyvät mahdollisuudet luonnon havannontiin. Kauklahti sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien päässä.


Työpaikan nimi: Kauklahden päiväkoti

Työaika: 38 h 15 min / vko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Arvostamme kokemusta. Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.
Haemme yli 900 varhaiskasvatuksen opettajan joukkoon uusia osaajia kehittämään uuttaa toimintaamme. Kehittämällä toimintamme valmistaudumme jo nyt lain mukaiseen henkilöstörakenteen muutokseen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!