(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kauklahden päiväkoti
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2020

Oletko varhaiskasvatuksen osaaja, joka on pohtinut mahdollisuutta jakaa osaamistaan ja kokemustaan pedagogiikan saralla? Tartu siis tilaisuuteen saada kokemusta varhaiskasvatuksen erityisopettajan työstä Kauklahden päiväkodissa!

Työhösi kuuluvat varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät erityisryhmässä, pienessä 13 lapsen ryhmässä, jossa osalla lapsista on tuen tarpeita. Kauklahden päiväkoti sijaitsee ympäristön tarjoamien loputtomien mahdollisuuksien äärellä ja se näkyy myös yksikön pedagogiikassa. Kauklahden päiväkodissa on mahdollisuus kohdata moninaisuutta ja työskennellä eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden kanssa. Työyhteisömme on avoin ja joustava sekä kannustaa kehittymään sekä oppimaan työssä. Espoon kaupunki tarjoaa runsaasti täydennyskoulutusta henkilöstölleen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) vastaa yhdessä muun kasvatushenkilöstön kanssa ryhmänsä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen pedagogiikan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. Tehtävässä painottuu ajatus inklusiivisesta varhaiskasvatuksesta ja pedagogiikan mahdollisuuksien huomioimisesta pienessä lapsiryhmässä. Keskiössä ovat lasten yksilölliset tarpeet ja turvallinen ympäristö, jossa lasten on hyvä kasvaa ja oppia uutta omien taitojen ja vahvuuksiensa mukaan. Työssä on myös mahdollisuus pedagogisten ratkaisujen kehittämiseen ja kokeilemiseen varhaiskasvatusyksikössä yhteistyössä laaja-alaisen erityisopettajan sekä kieli- ja kulttuuriopettajan kanssa.

Kauklahti on historiallisesti merkittävä miljöö Kuninkaantien varrella ja on edelleen vuonna 2020 rauhallinen, kylämäinen ja luonnonläheinen asuinalue Espoon länsilaidalla. Siellä sijaitsee myös Fiskarsinmäen luonnonsuojelualue, jossa on hyvät mahdollisuudet lintujen havainnointiin. Kauklahti on helposti saavutettava ja sijaitsee hyvien kulkuyhteyksin päässä, junat kulkevat 15min välein ja junalta on n. kolmen minuutin kävely varhaiskasvatusyksikköön. Kauklahti on valittu Vuoden kaupunginosaksi 2018. Vuoden kaupunginosa on Suomen Kotiseutuliiton vuosittain myöntämä tunnustus, ja Kauklahti on Espoon ensimmäinen tämän tunnustuksen saanut kaupunginosa.

Työpaikan nimi: Kauklahden päiväkoti

Työaika: 38h 45min / viikko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.
Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme olla kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!