(Poistunut julkaisusta)

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, Espoonlahden palvelualue
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.3.2020

Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö toimii Espoonlahden varhaiskasvatusyksikköjen johtajien esimiehenä.
Aluepäällikkö vastaa oman palvelualueensa talouden ja toiminnan yhteensovittamisesta. Varhaiskasvatuksen aluepäälliköitä on suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä yhteensä seitsemän.

Aluepäällikön tehtäviin kuuluu myös suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikkötasoisia kehittämis-, ohjaus-, suunnittelu- ja valmistelutehtäviä. Aluepäällikkö on suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikön johtoryhmän jäsen.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään videohaastatteluna. Videohaastattelukutsu lähetetään valituille hakijoille mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Työpaikan nimi: Suomenkielisen varhaiskasvatuksen Espoonlahden palvelualue

Työaika: 36 h 45 min/viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään monipuolista kokemusta henkilöstön ja palveluprosessien johtamisesta sekä hyvää perehtyneisyyttä varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmän kokonaisuuteen, lainsäädäntöön ja varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan. Tehtävä edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon, suullista englanninkielen taitoa sekä tietotekniikkaosaamista.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!