(Poistunut julkaisusta)

Varhaisiän musiikinopettaja
Rovaniemen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Rovaniemen seurakunnassa on haettavana

Varhaisiän musiikinopettajan virka

Kirkkomuskaritoiminta kuuluu hengellisen kasvatustyöhön, jossa musiikin keinoin julistetaan evankeliumia ja luodaan seurakuntayhteys lapsiperheille.

Viran painopisteenä on seurakunnan muskarien suunnittelu ja ohjaus yhteistyössä lapsityöntekijän kanssa. Muskareita on viitenä päivänä viikossa ja opetuspisteenä pääsääntöisesti yksi tila. Muina aikoina viranhaltija osallistuu soveltuvin osin kanttoritehtäviin mm. perhemessujen, hartauksien, iltapäivä- ja kesäkerhojen sekä erilaisten leirien toiminnassa.

Virka edellyttää soveltuvaa alemman korkeakouluasteen tutkintoa, kuten musiikkileikkikoulun opettajan tai musiikkipedagogin tutkintoa.

Varhaisiän musiikinopettaja on osa kahdeksanhenkistä musiikkityön tiimiä, jonka esimiehenä toimii johtava kanttori.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33 §:n mukainen rikosrekisteriote. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 503 mukaisesti. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viranhakijoiden kelpoisuusarviointiin käytetään tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. Valintaprosessiin sisältyy haastattelu ja opetusnäyte.

Hakuaika päättyy 18.10.2019 klo 15. Rovaniemen seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan KirkkoHR-palvelun kautta.
Lisätietoja antavat johtava kanttori Sari Alakulppi, puh. 040 5434597, sari.alakulppi@evl.fi sekä kirkkoherra Kari Yliräisänen, puh. 040 5032734, kari.yliraisanen@evl.fi