(Poistunut julkaisusta)

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, Espoon keskuksen varhaiskasvatus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2020

Kuvaus tehtävästä:
Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtävään sisältyy lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn koordinointi ja kehittäminen Espoon keskuksen palvelualueella ensisijaisesti eteläisessä palveluyksikössä yhteistyössä varhaiskasvatuksen aluejohdon ja erityishenkilöstön kanssa. Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori osallistuu lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn kehittämiseen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa.
Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtäviin sisältyy kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten huoltajien palveluohjaus yhteistyössä palveluohjaajien kanssa sekä lapsille suunnattavien tukitoimien kohdentamisen valmistelu.

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori tekee kiinteää yhteistyötä palvelualueen toisen varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin sekä muiden suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiserityiskasvatuksen koordinaattoreiden sekä palveluyksikön varhaiskasvatusyksikköjohtajien kanssa. Hän on suomenkielisen varhaiskasvatuksen Ankkuri-verkoston sekä Espoon keskuksen varhaiskasvatuksen laajennetun johtoryhmän ja hallinnon tiimin jäsen. Hän työskentelee vastuualueensa moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Työpaikan nimi: Espoon keskuksen varhaiskasvatus

Työaika: 36 h 15 min

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.
tai
Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).

Tehtävässä edellytetään vahvaa koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua erityispedagogista osaamista ja varhaiskasvatuspalvelujen tuntemusta. Tehtävässä menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää joustavuutta, kykyä sopeutua muutostilanteisiin, kehittämismyönteistä työotetta ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa. Tehtävässä menestyminen edellyttää inklusiivista työotetta, erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa

Arvostamme kykyä organisoida ja johtaa tuen järjestämiseen liittyviä prosesseja sekä kehittää työtapoja ja -menetelmiä. Odotamme valitulta henkilöltä positiivista ja innostunutta työotetta.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Haluamme toimia arvostettuna ja luotettavana varhaiskasvatuksen asiantuntijana, jonka toiminta perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin, positiivinen ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä. Tervetuloa osaavaan joukkoomme!*