(Poistunut julkaisusta)

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattori, Espoon keskuksen palvelualue
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtävään sisältyy lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn koordinointi ja kehittäminen Espoon keskuksen palvelualueella yhteistyössä toisen varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin, aluejohdon, yksiköiden johtajien ja muun henkilöstön kanssa. Koordinaattori osallistuu lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tuen järjestämisen sekä kieli- ja kulttuuriopettajien työn kehittämiseen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa.

Varhaiserityiskasvatuksen koordinaattorin tehtäviin sisältyy kasvun, kehityksen ja oppimisen tukea tarvitsevien lasten huoltajien palveluohjaus yhteistyössä palveluohjaajien kanssa sekä lapsille suunnattavien tukitoimien kohdentamisen valmistelu. Koordinaattori on suomenkielisen varhaiskasvatuksen Ankkuri-verkoston sekä Espoon keskuksen varhaiskasvatuksen laajennetun johtoryhmän ja hallinnon tiimin jäsen. Hän työskentelee vastuualueensa moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Ryhmä- ja yksilöhaastattelut pidetään viikoilla 33 ja 34.


Työpaikan nimi: Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon keskuksen palvelualue

Työaika: 36h 45min / vko

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus

Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Lisäksi suoritettuna erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot.

tai

Kasvatustieteen maisteri pääaineena erityispedagogiikka (varhaiserityisopettajan koulutus).


Tehtävässä edellytetään vahvaa koulutuksen ja kokemuksen kautta hankittua erityispedagogista osaamista ja varhaiskasvatuspalvelujen tuntemusta. Tehtävässä menestyminen muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää joustavuutta, kehittämismyönteistä työotetta ja yhteistyökykyä eri toimijoiden kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen. http://www.espoo.fi/fi-FI/Tyo_ja_yrittaminen/Espoo_tyonantajana/Henkilostoedut/Espoon_kaupungin_henkiloston_tyoterveysp(9536)


Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!