(Poistunut julkaisusta)

Varautumisen erityisasiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.10.2020

Päätehtävänäsi on Verohallinnon jatkuvuuden hallinnan ja valmiussuunnittelun kehittäminen sekä tähän liittyvän harjoitustoiminnan ohjaus ja koordinointi. Tehtäviisi kuuluu valmius-, jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmakokonaisuuden hallinta ja kehittäminen yhteistyössä prosesseista ja järjestelmistä vastaavien kanssa. Keskeinen painopiste työssäsi tulee olemaan hybridiuhkiin liittyvä varautuminen koskien digitalisoituvia prosesseja ja näitä tukevia järjestelmiä. Vastaat varautumiseen liittyvästä harjoitustoiminnasta ja ohjaat harjoituksia itse sekä palvelutoimittajien avulla. Toimit tiiviissä yhteistyössä turvallisuuden, tietotekniikan ja verotuksen asiantuntijoiden sekä ylimmän johdon kanssa. Seuraat varautumiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja verkostoja.

Tehtävä on uusi, ja tehtävänkuvan tarkka sisältö määrittyy, kun henkilö aloittaa virassa.

Työskentelypaikka on ensisijaisesti Helsinki tai Turku. Hakija voi myös esittää toiveen työskentelypaikasta.

Erityisasiantuntija:
• Kehittää ja koordinoi jatkuvuuden hallintaa ja valmiussuunnittelua Verohallinnossa
• Kehittää ja ohjaa varautumiseen liittyvää harjoitustoimintaa
• Seuraa varautumiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä
• Toimii yksikön asiantuntijana sille osoitettavissa tehtävissä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

• Osaamista ja näkemystä jatkuvuuden hallinnasta ja valmiustoiminnasta
• Kokemusta ja näkemyksiä varautumiseen liittyvästä harjoitustoiminnasta
• Kokemusta laajojen tietojärjestelmäkokonaisuuksien ja palveluketjujen hallinnasta
• Avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta
• Kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa
• Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi katsomme:
• Valtionhallinnon valmiustoiminnan kokemuksen ja verkostot
• Tietojärjestelmätieteen tai muun vastaavan koulutuksen tai osaamisen

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2021 tai sopimuksen mukaan

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   21.10.2020 16:15

ID:   28-964-2020

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto
PL 325
00052 VERO

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 13-14 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa tasolla 13 on 4136,02 euroa ja tasolla 14 4615,99 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän lopullinen vaativuustaso vahvistetaan hakuprosessin kuluessa.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaetu ja työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Haastattelut järjestetään Helsingissä 3.-5.11.

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys. Henkilöön kohdennetaan viran tai tehtävän aikana henkilöturvallisuusselvityksen mukaista nuhteettomuusseurantaa.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.

Lisätietoja: Tutustu työnantajaan