(Poistunut julkaisusta)

Varautumisen asiantuntija
Verohallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 3.8.2020

Tehtävän kuvaus

Johtavana asiantuntijana päätehtävänäsi on Verohallinnon varautumisen kehittäminen erityisesti hybridiuhkien ja informaatiovaikuttamisen sekä turvallisuuden tilannekuvan osalta. Vastaat hybridiuhkiin ja informaatiovaikuttamiseen liittyvästä seuranta- ja analyysityöstä. Tehtäviisi kuuluu johdon turvallisuusanalyysien laatiminen, turvallisuuden tilannekuvan ylläpito sekä ylimmän johdon turvallisuusraportointi. Seuranta- ja analyysityön lisäksi huolehdit Verohallinnon johdon ja henkilöstön kyvystä tunnistaa hybridiuhkia ja reagoida niihin mm. ohjeistamalla, kouluttamalla ja aktiivisella viestinnällä. Toimit tiiviissä yhteistyössä turvallisuuden sekä viestinnän asiantuntijoiden ja ylimmän johdon kanssa.

Tehtävä on uusi, ja tehtävänkuvan tarkka sisältö määrittyy, kun henkilö aloittaa virassa.

Työskentelypaikka on pääkaupunkiseudulla.

Johtavana asiantuntijana:
• Kehität ja koordinoit hybridiuhkiin liittyvää varautumista Verohallinnossa
• Seuraat varautumiseen liittyvää kansallista ja kansainvälistä toimintaympäristöä
• Toteutat turvallisuusanalyysitoimintaa ja ylläpidät turvallisuuden tilannekuvaa
• Kehität ja toteutat ylimmän johdon turvallisuusraportointia
• Koulutat ja ohjeistat Verohallinnon henkilöstöä varautumiseen ja hybridiuhkiin liittyvissä asioissa
• Toimit yksikön asiantuntijana sille osoitettavissa tehtävissä

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

• Osaamista ja näkemystä hybridiuhkista ja informaatiovaikuttamisesta
• Osaamista ja näkemystä turvallisuus- tai rikosanalyysitoiminnasta
• Viestintään liittyvää koulutusta tai vahvaa kokemusperäistä osaamista
• Avointa ja ratkaisukeskeistä asennetta sekä aloitteellisuutta ja aktiivisuutta
• Kokonaisuuksien hahmottamiskykyä ja suunnitelmallista työtapaa
• Hyvää suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
• Soveltuvaa korkeakoulututkintoa

Eduksi katsomme:
• Tiedustelu- tai turvallisuussektorin työkokemuksen ja koulutuksen
• Kokemuksen OSINT tai verkkotiedustelutoiminnasta

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   12.10.2020 tai sopimuksen mukaan

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   17.8.2020 16:15

ID:   28-593-2020

Sähköiset hakemukset:

  • Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto
PL 325
00052 VERO

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Haettavan tehtävän palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustasojen 13-14 mukaisesti. Vaativuustason mukainen tehtäväkohtainen palkanosa tasolla 13 on 4136,02 euroa ja tasolla 14 4615,99 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävän lopullinen vaativuustaso vahvistetaan hakuprosessin kuluessa.

Edut

Joustava työaika, etätyömahdollisuus, liikunta-, kulttuuri- ja työmatkaetu ja työantajan tukema lounas.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Haastattelut järjestetään Helsingissä 27.-28.8. ja 31.8.

Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys. Henkilöön kohdennetaan viran tai tehtävän aikana henkilöturvallisuusselvityksen mukaista nuhteettomuusseurantaa.

Tehtävään voidaan soveltaa enintään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Huomioithan, että hakemukset ovat julkisia asiakirjoja.

Lisätietoja: Tutustu työnantajaan