Varapuheenjohtaja
Liikenne- ja potilasvahinkolautakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

LIIKENNE- JA POTILASVAHINKOLAUTAKUNTAAN haetaan päätoimista 

VARAPUHEENJOHTAJAA 

Nykyisissä liikennevahinkolautakunnassa ja potilasvahinkolautakunnassa vireillä olevat asiat siirtyvät 1.1.2021 lukien liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi. 

Lautakunnan pääasiallisena tehtävänä on antaa ratkaisusuosituksia ja lausuntoja yksittäisissä liikennevakuutuslain ja potilasvakuutuslain mukaisissa korvausasioissa. Lautakunnassa on kaksi osastoa, joista toinen käsittelee liikennevahinkoasioita ja toinen käsittelee potilasvahinkoasioita. Valtioneuvosto nimitti 14.5.2020 tekemällään päätöksellä lautakunnan päätoimisen puheenjohtajan.  

Varapuheenjohtaja vastaa toisen osaston ratkaisutoiminnasta. Lautakunnan varapuheenjohtajan nimittää valtioneuvosto.

Varapuheenjohtajan on oltava muun oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut ja liikennevahinkoasioihin tai potilasvahinkoasioihin perehtynyt sen mukaan, kummalla osastolla hän toimii. Lisäksi varapuheenjohtajan on oltava perehtynyt vahingonkorvausasioihin. Toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää kirjallista ja suullista ilmaisua. Arvostamme esimieskokemusta ja työn organisointikykyä sekä valmiutta toimintatapojen uudistamiseen.

Valtioneuvostolle osoitetut hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa viimeistään 15.6.2020 kello 16.15 sosiaali- ja terveysministeriöön, PL 33, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksen voi myös jättää valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteessa Ritarikatu 2 B, Helsinki (ma-pe klo 8.00-16.15) tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@stm.fi. 

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysministeriössä johtaja Hannu Ijäs, 
puh. 0295 163 248, etunimi.sukunimi@stm.fi.
 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot