Varahenkilöstöyksikön esimies
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 12.1.2021

Sinä ikääntyneiden hoidon kehittämisestä ja henkilöstöjohtamisesta kiinnostunut! Hae nyt Espoon kaupungin pitkäaikaishoidon resurssipalveluihin esimieheksi. Meillä on keskiössä laadukas hoitotyö ja sen turvaaminen osaavalla henkilöstöllä.

Resurssipalvelut palvelee Espoon kaupungin kuutta pitkäaikaishoidon yksikköä. Tavoitteenamme on turvata osaava henkilöstö yksiköihin erityisesti äkillisissä henkilöstöpuutoksissa. Resurssipalveluyksikkö on vielä kehittymis- ja kasvuvaiheessa ja tällä hetkellä yksikössä on 4 sairaanhoitajan ja 11 lähihoitajan vakanssia. Tehtäväsi resurssipalvelun esimiehenä on johtaa, kehittää ja organisoida kiertävän varahenkilöstömme toimintaa. Toimit työntekijöiden hallinnollisena- ja lähiesimiehenä ja vastaat työntekijöiden sijoittamisesta puutteisiin. Suuntana on jatkossa kasvattaa resurssipalveluiden roolia yksiköiden henkilöstöresurssin ohjauksessa ja henkilöstön hankinnassa esim. oppilaitosyhteistyön, rekrytoinnin ja verkostoyhteistyön avulla. Esimiehen työnkuvaan voidaan myös liittää muita pitkäaikaishoidon esimies-, kehittämis- ja asiantuntijuustehtäviä.

Pitkäaikaishoidon yksiköt ovat:
Leppävaaran elä ja asu -seniorikeskus
Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus
Taavin muistipalvelukeskus
Viherlaakson muistipalvelukeskus
Espoonlahden hoivakoti
Auroranmäen arviointi- ja kuntoutusyksikkö

Resurssipalveluiden esimiehisyys tarjoaa sinulle mahdollisuuden pitkäaikaishoidon henkilöstöohjauksen näköalapaikkaan ja yksikkösi toiminnan kehittämiseen. Tarjoamme suuren työnantajan henkilöstöedut, kuten työmatkatuen, liikunta-/kulttuuriedun ja mahdollisuuden osallistua koulutuksiin.

Haastattelut pidetään viikoilla 4 ja 5.

Työpaikan nimi: Pitkäaikaishoidon resurssipalvelut


Työaika: Yleistyöaika 38h 15 min /vko


Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto, alan riittävä tuntemus ja johtamistaito (sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 46 A § (292/2016).

Tehtävässä edellytetään: Toiminnan ja henkilöstön johtamisosaamista talousarvion puitteissa. Kykyä priorisoida ja arvioida yksiköiden henkilöstötarpeita, tehdä päätöksiä, muuttaa toimintatapoja ja reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Joustavuutta, hyvää paineensietokykyä ja kykyä sietää keskeneräisyyttä. Hyviä yhteistyötaitoja ja hyvää suomen kielen taitoa. Osaamista käyttää tietoteknisiä järjestelmiä työn organisoinnissa.


Arvostamme: Hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja innovatiivisuutta uudenlaisten toimintatapojen käyttöönotossa. Kokemusta varahenkilöstöyksikön johtamisesta. Vanhusten hoidon / ympärivuorokautisen asumispalvelun tuntemusta.

Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa. Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot