(Poistunut julkaisusta)

Varadekaani
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.11.2018

Haemme Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

VARADEKAANIA MUSIIKKIKASVATUKSEN, JAZZIN JA KANSANMUSIIKIN OSASTOLLE

 Varadekaanin työsuhde alkaa 1.3.2019 tai sopimuksen mukaan ja päättyy 31.7.2024.

Tehtävät ja vastuut

Varadekaani johtaa musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston toimintaa vastaten opetuksen, tutkimuksen ja taiteellisen toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja kehittämisestä. Hän vastaa osastonsa henkilöstöstä, taloudesta ja toiminnan tuloksista ja raportoi niistä Sibelius-Akatemian dekaanille.

Varadekaanin alaisuudessa toimii viisi aineryhmää (musiikkikasvatus, jazz, kansanmusiikki, musiikkiteknologia sekä taidejohtaminen ja yrittäjyys) ja jatkokoulutuksesta vastaava tohtorikoulu sekä Seinäjoen yksikkö. Johtamistehtävän keskiössä on huolehtia resurssien strategian mukaisesta kohdistamisesta eri toimijoiden kesken sekä varmistaa toimintaa tukevat olosuhteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Akateemisen johtamistehtävän lisäksi varadekaani varmistaa myös tukipalveluiden tarkoituksenmukaisen palvelutason ja ydintoimintaa tukevien prosessien laadukkaan toimeenpanon osastollaan.

Varadekaanin vastuulle tullaan määrittelemään myös koko Sibelius-Akatemiaa koskevia vastuita. Nämä määritellään tarkemmin rekrytointipäätöksen yhteydessä, huomioiden ehdokkaan osaaminen ja kiinnostuksen kohteet. Sibelius-Akatemian johtoryhmän jäsenenä varadekaani on myös vahvasti mukana koko akatemian johtamis- ja toimintakulttuurin kehittämisessä. Lisäksi varadekaani osallistuu tarvittaessa yliopistotasoiseen ja yliopistokentän valtakunnallisiin tai kansainvälisiin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin.

Toivomme varadekaanilta

  • aiempaa johtamiskokemusta, mielellään musiikin alan koulutusorganisaatiosta
  • näyttöä korkeakoulutasoisesta tieteellisestä, taiteellisesta tai pedagogisesta toiminnasta
  • kokemusta toiminnan suunnittelusta, budjetoinnista ja talouden seurannasta
  • kokemusta esimiestyöstä
  • vahvoja vuorovaikutustaitoja ja ratkaisukeskeistä otetta työhön
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa

Lisäksi katsomme eduksi aiemman kokemuksen koulutuksen kehittämisestä sekä opettajan pedagogisen kelpoisuuden.

Hakeminen

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydämme lähettämään yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen siba.kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään keskiviikkona 28.11.2018 klo 12.00 otsikolla ”Varadekaani, MJK-osasto”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus lähetysosoitteeseen.