(Poistunut julkaisusta)

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Helsingin Mikaelin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Helsingin Mikaelin seurakunnassa on avoinna vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin sijaisuus ajalle 1.2.-31.12.2019.

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori toimii Mikaelin seurakunnan vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina (50 %) sekä yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan tiimissä (50 %).

Mikaelin seurakunnassa tehtävänä on vastata seurakunnan vapaaehtoistoiminnan kokonaisuudesta. Koordinaattori toimii työntekijöiden tukena vapaaehtoistoiminnan asiantuntijana. Hän kehittää vapaaehtoistoiminnan eri osa-alueita yhdessä muiden työntekijöiden ja yhteistyötahojen kanssa. Koordinaattori osallistuu yhteisvastuukeräykseen ja jumalanpalveluselämään vapaaehtoistoiminnan osalta. Vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja yhteystietorekisterinä käytetään Kirkkopalvelujen vapaaehtoistyö.fi-palvelua.

Yhteisen seurakuntatyön vapaaehtoistoiminnan tiimissä koordinoidaan sekä alueellisesti että koko Helsingin tasolla vapaaehtoistoiminnan kokonaisuutta. Työhön kuuluu mm. vapaaehtoisten ja työntekijöiden tukemista ja koulutusta sekä työvälineiden ja materiaalien tuottamista. Tiimi vastaa myös vapaaehtoistyö.fi-palvelun käyttäjätuesta ja kehittämisestä.  Mikaelin seurakunnan koordinaattorin vastuualue Helsingin kokonaisuudesta on Itä-Helsinki.

Työhön valittavalta edellytetään soveltuvaa opistoasteen tutkintoa tai ammattikorkeakoulututkintoa tai riittävää alan tuntemusta ja työkokemusta sekä alaa koskevien säädösten ja määräysten tuntemusta. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja sekä neuvottelu- ja ryhmätyötaitoja.  Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toiminnan ja hallinnon tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävän palkkaus on KirVESTES vaatimusryhmän 502 mukainen (2.322,53 €/kk). Työ alkaa 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan. Lisätietoja antaa kirkkoherra Martti Häkkänen p. 09 2340 4810.

Hakemukset ja CV 20.1. klo 16 mennessä kirkkoherra Martti Häkkäselle, martti.hakkanen@evl.fi