Vankiladiakonin määräaikainen virka

Oulun hiippakunnan tuomiokapituli