(Poistunut julkaisusta)

Vanhusten palvelujen johtaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.12.2020

Sinustako Espoon vanhusten palvelujen johtaja?

Voit olla etsimämme osaaja, mikäli olet innostuva ja sinulla on kyky saada joukkosi työskentelemään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Vanhusten palvelujen tehtävänä on vastata Espoon sairaalasta, vanhusten kotihoidosta, pitkäaikaishoidosta sekä seniorineuvonnasta ja palveluohjauksesta. Vanhusten palvelujen johtajana vastaat koko tulosyksikön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta. Tulosyksikössä on noin 1500 työntekijää ja vuosibudjetti on 200 miljoonaa euroa.

Tarvitset verkostoitumistaitoja, sillä työtehtävässäsi on paljon yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kaupungin sisäiset yksiköt, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, naapurikunnat sekä useat ostopalvelujen tuottajat. Lisäksi olet sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän jäsen ja osallistut koko toimialan kokonaisuuden kehittämiseen.

Ensimmäinen haastattelukierros järjestetään perjantaina 22.1. ja maanantaina 25.1. Henkilöarvioinnit toteutetaan 28.1.-3.2. ja toinen haastattelukierros keskiviikkona 10.2.

Työpaikan nimi: Vanhusten palvelut, Tekniikantie 15, 02150 Espoo.

Työaika: 36 h 15 min viikossa.

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus.

Tehtäväkohtainen palkka on 7462,95 €/kk, lisäksi työkokemuslisä sekä auto- ja puhelinetu.

Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta johtamis- ja hallintotehtävistä.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisosaamista, kykyä arvioida palvelurakennetta suhteessa muuttuvaan toimintaympäristöön ja johtaa muutosta, strategista näkemystä ja suurten kokonaisuuksien hallintaa, valmentavaa johtamisotetta ja hyviä yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytämme suomen kielen erinomaista sekä ruotsin ja englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista taitoa.

Arvostamme vahvaa talousosaamista ja ikäihmisten palveluja tuottavan kentän tuntemusta. Näet hyvinvoivan henkilöstön tärkeänä voimavarana.

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Espoon kaupungin vanhusten palveluihin kuuluvat Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestori, kotihoito, Espoon sairaala ja pitkäaikaishoito. Kotihoidossa tavoitteenamme on mahdollistaa turvallinen elämä omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Sairaalan monipuolinen toiminta on kohdennettu akuuttien sairauksien lyhytaikaiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Pitkäaikaishoidossa tarjoamme kodinomaista hoivaa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Myös pitkäaikaishoidon tulee olla elämänmakuista ja ikäihmisen toimintakykyä tukevaa.