(Poistunut julkaisusta)

Vanhempi sähkömarkkina-asiantuntija
Fingrid Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2020

Markkinaratkaisut -yksikkö hakee sähkömarkkinoiden kehittämisestä innostunutta henkilöä asiantuntijaksi sähkömarkkinoiden kehityshankkeisiin.

Markkinaratkaisut -yksikön tehtävänä on mahdollistaa ilmastomuutoksen torjunta kustannustehokkaasti ja nuotittaa sähkömarkkinoita kohti uutta puhdasta energiajärjestelmää. Sähköjärjestelmän muutos kohti vaihtelevaa tuotantoa ja joustavaa kulutusta edellyttää sähkön markkinapaikkojen ja sääntöjen kehittämistä ja muuttamista. 

Sähkömarkkina-asiantuntija suunnittelee, osallistuu ja vetää erilaisia kehityshankkeita, joissa suunnitellaan sekä toteutetaan yhdessä markkinaosapuolien ja kantaverkkoyhtiöiden kanssa siirtymä puhtaaseen energiajärjestelmään. Muutos koskee koko energia-alaa ja on osa eurooppalaista energia- ja ilmastopolitiikkaa.  Muutoksen toteutuksessa IT-järjestelmillä on merkittävä rooli.

Vanhemman sähkömarkkina-asiantuntijan tehtäviä ovat:

 • osallistuminen ja vaikuttaminen sekä alueelliseen että eurooppalaiseen kantaverkkoyhteistyöhön 
 • työryhmien ja tiimien veto
 • asiakas- ja sidosryhmäyhteistyö sekä viestintä
 • implementointiin liittyviä selvityksiä ja niiden suunnittelua.

Lisäksi tehtävässä pääsee kehittämään sähkömarkkinaosaamistaan ja sen myötä laajentamaan työn kuvaa muuhun sähkömarkkinoiden kehittämiseen.

Ominaisuuksia joita arvostamme ja joita tehtävässä tarvitaan:

 • kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa
 • innostus ja kiinnostus sähkömarkkinoiden kehittämiseen ja sinnikkyys muutosten läpiviemiseen 
 • oma-aloitteisuus ja uteliaisuus uuden oppimiseen
 • erinomainen suomen kielen sekä sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito 
 • kokemus kansainvälisistä tehtävistä
 • neuvottelu- ja esiintymistaidot
 • kymmenen vuoden työkokemus ja vahva ymmärrys sähkömarkkinoista  
 • ylempi korkeakoulututkinto.

Tarjoamme kiinnostavia töitä energia-alan näköalapaikalla. Pääset seuraamaan läheltä sähkömarkkinoiden kehittymistä ja tekemään työtä ilmastokysymysten ratkaisemiseksi työyhteisössä, joka on rento ja jossa kannustetaan itsensä kehittämiseen. Lue lisää Fingridistä työnantajana https://www.fingrid.fi/sivut/yhtio/rekrytointi/ . 

Lisätietoja markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkala puh. 040 553 9898 (17.4.klo 10.30-11.00). Hakemuksen ja CV:n palkkatoivomuksineen pyydämme toimittamaan 19.4.2020 mennessä Jatka- painiketta käyttäen. Tehtävään valituksi tulleesta henkilöstä tehdään turvallisuusselvityslain mukainen perusmuotoinen turvallisuusselvitys.