(Poistunut julkaisusta)

Vanhempi ekonomisti rahoitusvakaus- ja tilasto-osastolle
Suomen Pankki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.5.2019

Rahoitusvakaus- ja tilasto-osaston toiminnalla on kaksi tarkoitusta: rahoitusmarkkinoiden vakaudesta huolehtiminen ja tilastotoiminta. Vakauden osalta valmistellaan Suomen Pankin toimenpiteitä vakaan, luotettavan ja tehokkaan rahoitusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa. Toiminnalla pyritään vaikuttamaan siihen, että samat tavoitteet toteutuisivat myös kansainvälisesti ja erityisesti EU- ja euroalueilla. Vakauspolitiikkatoimisto vastaa erityisesti pankin makrovakaus- ja yleisemmin rahoitusjärjestelmäpolitiikan valmistelusta sekä makrovakauspolitiikkainstrumenttien kehittämisestä ja analyysista.


Haemme rahoitusvakaus- ja tilasto-osaston vakauspolitiikkatoimistoon 

VANHEMPAA EKONOMISTIA 


Tehtäviisi kuuluu mm.

 • seurata ja analysoida pankkijärjestelmän likviditeettiin ja kriisinhallintaan liittyviä aihe-alueita 
 • seurata ja analysoida kotimaisen ja eurooppalaisen politiikka- ja sääntely-ympäristön kehityksen sekä rahoitussektorin muutoksen vaikutusta pankkijärjestelmän likviditeettiin ja kriisinhallintaan
 • osallistua aktiivisesti ja koordinoida Suomen Pankin varautumista pankkijärjestelmän kriisinhallinnan alueella sekä kotimaisessa että kansainvälisessä kontekstissa 
 • avustaa tarvittaessa muissa likviditeettiin liittyvissä kysymyksissä.

Odotamme sinulta

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (taloustiede)
 • kokemusta rahoitusmarkkinoiden ja keskuspankin likviditeettiin ja kriisinhallintaan liittyvistä tehtävistä; rahoitusmarkkinoiden sekä elvytys- ja kriisinratkaisulainsäädännön tuntemus katsotaan eduksi
 • kokemusta ja näyttöä pitkäkestoisten projektien läpiviennistä 
 • erittäin hyvää yhteistyökykyä, vuorovaikutustaitoja ja joustavuutta
 • kykyä analysoida kokonaisuuksia ja vuorovaikutussuhteita
 • oma-aloitteisuutta ja paineensietokykyä
 • hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.


Tarjoamme haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä kokeneiden alan ammattilaisten joukossa. Pääset seuraamaan kotimaisen ja eurooppalaisen politiikka- ja sääntely-ympäristön kehitystä sekä osallistumaan vakaan rahoitusjärjestelmän eteen tehtävään työhön. Työilmapiirimme on kannustava ja tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet soveltaa ja kehittää osaamista. 


Tehtävä on määräaikainen ja ajoittuu ajalle 1.6.2019-14.10.2020. Tehtävän palkkaus (vaativuusluokka 17) ja muut edut määräytyvät Suomen Pankin palkkauskäytäntöjen mukaan. Tarkka toimenkuva ja tehtävän vaativuusluokka täsmentyvät valitun henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Saatamme kutsua henkilöitä haastatteluun jo hakuajan kuluessa.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimistopäällikkö Mervi Toivanen, p. 09 183 2147 tai mervi.toivanen@bof.fi. Puhelimella parhaiten tavoitettavissa 6.-10.5 sekä 13.-15.5.

Lue osaston esittely Suomen Pankin verkkopalvelusta.
 
Suomen Pankki on Suomen kansallinen rahaviranomainen ja eurojärjestelmän jäsen. Pankki rakentaa taloudellista vakautta. Vakaa hintataso, turvalliset maksujärjestelmät ja luotettava rahoitusjärjestelmä edistävät kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia. Keskuspankki on arvostettu työnantaja, joka panostaa henkilöstönsä työhyvinvointiin ja tarjoaa haasteita sekä mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen. Suomen Pankissa työskentelee noin 400 eri alojen asiantuntijaa. Päätoimipisteemme sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa.