(Poistunut julkaisusta)

Valvontatarkastaja
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.10.2018

Vakinainen virka alkaen 03.12.2018
Hakuaika päättyy 15.11.2018  kello 16:00
Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C 01300 Vantaa
Maankäyttö rakentaminen ja ympäristö, Rakennusvalvonta

Vantaan rakennusvalvonta hakee vakinaiseen virkaan valvontatarkastajaa rakennetun ympäristön valvontaan ja muihin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Tehtävään kuuluvat mm. luvattomaan rakentamiseen ja rakennetun ympäristön kunnossapitoon liittyvät valvontatehtävät sekä kehotus- ja hallintopakkoasioiden valmistelu. 

Lisäksi tehtävään kuuluu toimenpidepyyntöjen käsittely, katselmusten ja paikallakäyntien järjestäminen, muutoksenhakuasiat sekä rasite- ja yhteisjärjestelypäätösten valmistelu. Valvontatarkastaja vastaa osaltaan rakennetun ympäristön valvonnan käytäntöjen ja tulkintojen kehittämisestä sekä toimii rakennuslakimiehen sijaisena.

Rakennusvalvonta antaa ohjausta ja neuvontaa rakentamisessa ja rakentamisen ympäristöön vaikuttavissa toimenpiteissä sekä käsittelee rakentamista koskevat lupa-asiat. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa, jonka tarkoituksena on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan sitä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Rakennusvalvonta toimii Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan rakennuslupajaoston alaisena rakennusvalvontaviranomaisena.

Kelpoisuusehto:  Korkeakoulussa suoritettu soveltuva tutkinto sekä hyvä kokemus toimialalta.

Lisäksi edellytämme: 

  • Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa oikeustieteen tai hallintotieteiden ylempi korkeakoulututkinto (OTM, HTM)
  • Hyvää kirjallista ilmaisutaitoa sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon
  • Asiakaspalvelu- ja neuvottelutaitoja sekä paineensietokykyä
  • Hyvää suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista ja suullista taitoa
  • Henkilöauton ajokorttia 
  • Hyviä tietoteknisiä taitoja

Luemme eduksi: 

  • Maankäyttö- ja rakennuslain, uhkasakkolain sekä hallintolain tuntemus
  • Rakentamiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvä osaaminen ja kiinnostus
  • Kunnallishallinnon, rakennusvalvontatoiminnan ja hallintopakkomenettelyiden tuntemus

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Teknisten sopimus
Työaika: klo 8.15-16.06

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.

Haethan paikkaa vain sähköisesti (www.tyonhaku.vantaa.fi).

Työavain 5-96-18