(Poistunut julkaisusta)

Valvontajohtaja
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2019

Valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön: analyysi ja tiedustelu, yritystarkastus, tutkinta, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut.

Yritystarkastus on valtakunnallinen toiminto, joka vastaa Tullin operatiivisen yritystarkastuksen kehittämisestä, ohjauksesta ja tarkastusten toteuttamisesta sekä osallistuu alan kansainväliseen ja kansalliseen viranomaisyhteistyöhön. Yritystarkastuksen operatiivisia tehtäviä ovat tullaukseen, verotukseen, lupiin ja statuksiin sekä harmaan talouden torjuntaan liittyvät tarkastukset sekä laaja-alaiset asiakirjatarkastukset.
Yritystarkastuksessa on kolme tarkastusyksikköä: Etelä-Suomi, Itä-Suomi ja Länsi- ja Pohjois-Suomi. Tullin yritystarkastuksessa työskentelee 80 henkilöä.

Tullissa on haettavana valvontajohtajan virka (yritystarkastuksen päällikkö).

Yritystarkastuksen päällikkö vastaa Tullin yritystarkastuksesta, Tullin tarkastustoimesta sekä niiden kehittämisestä.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Valittavalta henkilöltä edellytetään kelpoisuusehtona Tullin hallinnosta annetun asetuksen (1061/2012) 4 §:n mukaisesti tehtävän edellyttämää koulutusta ja kokemusta sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi
 

Hakijalta odotamme

• soveltuvaa ylempää korkeakouluasteen tutkintoa
• yritys- ja liiketoiminnan sekä logistiikan tuntemusta
• johtamiskokemusta
• näyttöä kehittämistoiminnasta
• hyvää yhteistyökykyä ja vuorovaikutustaitoja
 

Luemme eduksi

• yritysten verotarkastusprosessin ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemuksen
• tullimenettelyiden ja verotuksen tuntemuksen
• hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
• tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa
• kansainvälisen kokemuksen
 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 21 min / vrk ja 36 t 45 min / vk).

Tehtävä alkaa:   1.12.2019 Virka täytetään sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.
 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.10.2019 16:15

ID:   28-1077-2019

Sähköiset hakemukset:

Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Tulli
PL 512
00101 Helsinki

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän vaativuustason 21 mukaisesti. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa, joka on 8 - 44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Palkkauksen vaihteluväli on 4 653,45 - 6 700,97 eur/kk.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

Lisätietoja tehtävästä

Sami Rakshit johtaja 040 332 2506 etunimi.sukunimi@tulli.fi

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

• Koeaika on kuusi (6) kuukautta.
• Tulli tekee valittavalle henkilölle turvallisuusselvityksen ja huumeseulan.

http://www.tulli.fi