(Poistunut julkaisusta)

Valvontajärjestelmien toiminnallinen asiantuntija
Tulli

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.4.2020

Valvontaosasto on organisoitunut viiteen toimintayksikköön: yritystarkastus, tutkinta, analyysi- ja tiedustelu, tullivalvonta sekä ohjaus- ja asiantuntijapalvelut.

Analyysi- ja tiedusteluyksikkö vastaa tullirikostorjunnan analyysi- ja tiedustelutoiminnasta sekä Tullin ulkoisesta riskienhallinnasta.  Tehtävä sijoittuu analyysi- ja tiedustelu-toimintayksikön kohdevalintaan..

Tullissa on haettavana

valvontajärjestelmien toiminnallisen asiantuntijan (tulliylitarkastaja) virka (Helsinki)

Viran tehtäviin sisältyy  Tullin toimialueella erityisesti henkilöliikenteen valvontaan ulkomaanliikenteessä käytettävien valvontakamera- ja niihin liittyvien tunnistusjärjestelmien ylläpitoon liittyviä ohjaus- koulutus ja tunnushuollon (pääkäyttäjä) tehtäviä sekä IP-pohjaisiin päätelaitteisiin liittyvää hallinta- ja valvontatehtäviä.  Erikseen sovittaessa henkilö osallistuu po. järjestelmien kehittämiseen ja niihin kuuluvaan hanke- ja projektityöhön. Tehtäviin kuuluu myös uusien toimintatapojen kehittämistä sekä luovaa ongelmanratkontaa yhteistyössä asiantuntijaverkoston kanssa.

Hakijalta odotamme

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. ammattikorkeakoulu tai yliopisto)
 • riittävää ymmärrystä eri tietojärjestelmäkokonaisuuksista, niiden käytäntöön soveltamisesta sekä järjestelmien hallinnoinnista sekä erityisesti tietokonepohjaista IP-päätelaitteiden tuntemusta
 • aktiivista, oma-aloitteista ja järjestelmällistä työotetta
 • kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia ja vastuita muuttuvassa tehtäväkentässä
 • kokemusta PTR (poliisi-, tulli ja rajavartiolaitos) tietojärjestelmäyhteistyöstä ja järjestelmähallinnoinnista sekä ammatillista tai koulutuksellista sopivuutta po. tyyppiseen yhteistyöhön
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä ryhmätyöskentelytaitoa ja siihen liittyvää hyvää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa
 • hyvän dokumentointikyvyn ja kirjalliset taidot
 • riittävää englannin kielen taitoa

Luemme eduksi

 • kokemuksen erityisesti kamera- ja siihen kytkeytyvästä tunnistusteknologiaan liittyvästä tietojärjestelmä- ja käyttöjärjestelmäkehittämisestä
 • kokemuksen lainvalvonta- ja turvallisuusviranomaisyhteistyöstä tai muusta turvallisuusyhteistyöstä

Tarjoamme

 • joustavat työajat ja etätyömahdollisuuden
 • liikunta- ja kulttuuriedun
 • mahdollisuuden oman osaamisen jatkuvaan kehittämiseen
 • nykyaikaisen ja jatkuvasti kehittyvän teknisen ympäristön

Virkapaikka on Helsinki.

Virassa noudatetaan virastotyöaikaa (7 t 21 min / vrk ja 36 t 45 min / vk).

Virka on Tullin yhteinen ja täytetään sopimuksen mukaan. Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Viran palkkaus määräytyy Tullin palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkaus koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta (vaativuustaso) sekä sen lisäksi maksettavasta henkilökohtaisesta palkanosasta, joka on 8-44 prosenttia tehtäväkohtaisesta palkanosasta pätevyydestä riippuen. Tehtävän palkkaus sijoittuu vaativuustasolle 16 (vaihteluväli 3341,96 - 4455,95 €/kk).

Lisätietoja tehtävästä projektipäällikkö Ann-Mari Saranne p. 040 332 6406, etunimi.sukunimi (at)tulli.fi sekä valvontapäällikkö Jarmo Orola p. 040 33 26103, etunimi.sukunimi(at)tulli.fi.

Viran hakuaika päättyy 20.4.2020 klo 16.15.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti www.valtiolle.fi -järjestelmän kautta hakuajan päättymiseen mennessä. Viran ID-tunnus on 28-371-2020.

Valvontaosastolle osoitetut hakemukset, maininnalla haettavasta virasta voi toimittaa myös Tullin kirjaamoon hakuajan päättymiseen mennessä, sähköpostilla kirjaamo(at)tulli.fi, postitse PL 512, 00101 Helsinki, käyntiosoite Opastinsilta 12, Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.

Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä.

Tulli teettää valittavalle henkilölle huumeseulan ja turvallisuusselvityksen.

www.tulli.fi