Valmiussuunnittelija
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 18.2.2021

Kuvaus tehtävästä:

Espoon valmiussuunnittelijan työtehtäviin kuuluu laaja-alaisesti varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyviä asiantuntijatehtäviä. Työtehtävä sijoittuu turvallisuus ja valmiusyksiköön, jossa lisäksesi työskentelee mm. turvallisuuspäällikkö, tietoturvapäällikkö ja tietosuojavastaava.

Työssäsi pääset esimerkiksi seuraavien tehtävien pariin:
- kaupunkikonsernin valmiussuunnittelun ja muun varautumistyön koordinointi ja ohjaus turvallisuuspäällikön alaisuudessa
- konsernihallinnon valmiussuunnittelun ohjaus sekä suunnitteluun osallistuminen
- kaupunkikonsernin varautumiseen liittyvien koulutustilaisuuksien ja harjoitusten suunnittelu sekä toteuttaminen
- kaupunkikonsernissa asiantuntijana toimiminen varautumiseen liittyvissä asioissa sekä muut varautumiseen ja valmiussuunnitteluun liittyvät tukitehtävät
- varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen liittyviin harjoituksiin osallistuminen sekä sidosryhmäyhteistyö
- osallistuminen akuuttien turvallisuuspoikkeamien ja häiriötilanteiden hallinnan tehtäviin sekä niihin liittyvään muuhun viranomaisyhteistyöhön
- riskianalyysityö ja mahdollisten uhka-analyysien laadinta
- turvallisuuspäällikön sijaistaminen valmiusasioissa
- turvallisuuskoordinaattorin sijaistaminen organisaatioturvallisuusasioissa
- muut esimiehen määräämät turvallisuus- ja valmiusryhmän vastuulle kuuluvat tehtävät


Työssä edellytetään hyviä yhteistyö-, vuorovaikutustaitoja sekä esiintymisvalmiutta. Työtehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää itseohjautuvaa ja oma-aloitteista työotetta sekä valmiutta omaksua laajojakin kokonaisuuksia. Työ edellyttää myös hyvää suullista sekä kirjallista ilmaisutaitoa.

Arvostamme kokemusta varautumisesta ja kokonaisturvallisuudesta. Työhön liittyy keskeisesti yhteistoiminta yhteistoimintakumppanien kanssa. Tehtävä sijoittuu konsernihallintoon turvallisuus ja valmius vastuualueelle.

Ensimmäinen haastattelukierros toteutetaan pe 12.3. klo 8-12 ja 16.3. klo 9-11. Henkilöarvioinnit valituille 17.3.-22.3. ja toisen kierroksen haastattelut 25.3. klo 12-14.30.

Jättämällä hakemuksen annat suostumuksen turvallisuusselvityksen tekemiselle.

Työpaikan nimi: Turvallisuus ja valmius yksikkö


Työaika: 36,25
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Kelpoisuusvaatimukset: soveltuva korkeakoulututkinto


Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata, valvoa ja kehittää koko kaupunkikonsernia sekä vastata kaupungin tukipalveluista ja niiden kehittämisestä kaupunginjohtajan johdolla.

Konsernihallinto ohjaa Espoo-tarinan kaupunkitasoista valmistelua, toimeenpanoa sekä kehittämistä, edistää hyvää hallintoa, päätöksentekoa, yhtenäisiä toimintatapoja, kaupungin elinvoimaisuutta ja kestävää kehitystä sekä asukkaiden ja asiakkaidensa hyvinvointia. Konsernihallinto vastaa keskitetyistä julkishallinnon asiointipalveluista ja kaupungin sisäisistä palveluista.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1427038
  • Tehtäväalue: HR
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo