(Poistunut julkaisusta)

Valkohattuhakkeri (Järjestelmäasiantuntija) (2)
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.1.2020

Tehtävän kuvaus 
Oletko sinäkin ongelmien ratkoja, pähkinöiden pureksija, teknomaagi tasokattosi huipulla? Sinua eivät hiekkalaatikon reunat pidättele, uit altaan syvässä päässä ja liikut sulavasti myös sivuttain. Olet siis innokas ja neuvokas tietokonealan harrastaja, joka kykenee saavuttamaan tavoitteensa olemassa olevista tietojärjestelmien rajoituksista huolimatta. Suojelupoliisissa on haettavana viraston yhteinen järjestelmäasiantuntijan (valkohattuhakkeri) virka, joka sijoittuu digitaalisten palveluiden yksikköön Helsinkiin.
 
Suojelupoliisin valkohattuhakkerin (tunkeutumistestaaja, ethical hacker, penetration tester, white hat hacker) toimenkuva tarjoaa mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä, jollaisia on vaikea päästä toteuttamaan muualla. Asiantuntijan työ sisältää luovaa ongelmanratkontaa monialaisessa ja teknisessä ympäristössä, missä pureudutaan erilaisten tietojärjestelmien ja tietoverkkojen (black-box ja grey-box) tietoturvan arviointiin tunkeutumistestauksen avulla. Päätehtävinä asiantuntijalla on pyrkiä löytämään, rakentamaan ja hyödyntämään sellaisia kohdejärjestelmän ominaisuuksia ja heikkouksia, joiden kautta tunkeutumistestauksen kohteena olevan järjestelmän tietoturvaa voidaan arvioida. Työhön ei kuitenkaan kuulu tietoturvaauditointien suunnittelua tai toteuttamista.  Haettavana olevassa tehtävässä pääset yhdistämään laaja-alaisesti osaamistasi tietotekniikan eri osa-alueilta, ja näyttämään kyntesi koko tunkeutumistestauksen kentällä niin menetelmien, toimintatapojen kuin tekniikoidenkin hallinnassa. Toimenkuvaan sisältyy myös työkalu- ja menetelmäkehitystä, haavoittuvuuskoordinointia, tietoturvaskenen seurantaa, red-team-toimintaa sekä tietoturvaharjoituksiin osallistumista. Työ vaatii luovaa ja kekseliästä otetta, pitkäjänteistä tekemistä ja tarpeen tullen hyvinkin analyyttistä ajattelutapaa.
 
Haemme osaajia hyvinkin erilaisilla taustoilla ja osaamispaleteilla varustettuina, joten kohdistuipa kiinnostuksesi sitten tietoverkkoihin, mobiili- tai pienlaitteisiin, sovellus- tai laitteistopalvelimiin, käyttöjärjestelmiin tai niiden osiin, tiedonsiirtoprotokolliin tai vaikka ajoneuvoihin, voi haettavana oleva valkohattuhakkerin paikka olla juuri oikea toimi sinulle. Ja koska vain harvat tietävät kaikesta kaiken, panostamme aidosti asiantuntijoidemme kouluttautumiseen sekä tavoitteelliseen osaamisen kehittämiseen.
 
Etsimme värikkääseen tiimiimme motivoituneita ja innokkaita tietotekniikan ammattilaisia.
  
Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Suojelupoliisin virkaan voidaan nimittää vain Suomen kansalainen. Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.  
 
Hakijalta odotamme 
 
Odotamme asiantuntijalta tietoturva- ja tunkeutumistestauksen eri osa-alueiden hallintaa, johon sisältyy mm. kyky lukea ja kirjoittaa ohjelmakoodia (esim. C++ ja Go); kyky käyttää erilaisia skriptikieliä kuten Python, Perl ja Bash; tieto tunkeutumistestausalustojen (esim. Kali Linux) käytöstä; ymmärrys tunkeutumistestauksen menetelmistä ja metodologioista (esim. OWASP-projektit); kokemus erilaisista tietoturvaohjelmistokehyksistä (esim. Metasploit); ymmärrys operaatioturvallisuuden toteuttamisesta.
 
Tehtävän menestyksekäs suorittaminen edellyttää asiantuntijalta kykyä työkalu- ja menetelmäkehitykseen niissä laite-, verkko- ja järjestelmäkokonaisuuksissa, jotka ovat tunkeutumistestauksen kohteina. Lisäksi asiantuntijalta odotetaan ns. soveltuvuusselvitysmallien (proof of concept) ja -järjestelmien tekoa kohdejärjestelmään pääsyn todentamiseksi. Odotamme lisäksi toiminnan dokumentointia ja tulosten esittämistä sekä yleisesti että kohdennetusti teknisempänä määrittelynä.
 
Valittavalla henkilöllä tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaidot.
 
Luemme eduksi tehtävää tukevan korkeakoulututkinnon tai muun koulutuksen ja kokemuksen tunkeutumis- ja tietoturvatestauksesta; kokemuksen red-team ja blue-team -toiminnasta; ymmärryksen turvallisen ohjelmoinnin periaatteista ja siihen liittyvien ongelmien ja hyväksikäyttömenetelmien määrittelystä; tiedon haavoittuvuustutkinnasta, ohjelmistotestauksesta sekä sen automatisoinnista; kokemuksen erilaisista tunkeutumistestausalustoista (esim. Burp Suite), osaamisen CEH, OSCE, OSWE, OSWP sekä OSEE -sertifikaattien suorittamisen ja taitojen ylläpitämisen osalta; osallistumisen erilaisten tietoturva-aiheisten ongelmanratkontatehtävien suorittamiseen.
 
Lisäksi arvostamme laaja-alaista kiinnostusta eri teknologioihin ja yleistä tunkeutumistestaus- ja tietoturvaskenen seurantaa. Arvostamme myös käytännön kokemusta ohjelmistojen ja laitteistojen debuggauksesta, takaisinmallintamisesta sekä virtualisointialustojen osaamista.
  
Työssä tarvittava kielitaito 
Tehtävässä tarvitaan hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon lisäksi hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.
 
Tehtävän tiedot 
Tehtävän kesto: Vakinainen
 
Työaika: Virastotyöaika
 
Tehtävä alkaa: 1.4.2020
 
alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan käyttää kuuden kuukauden koeaikaa.
 
Virka on viraston yhteinen.
  
Tehtävän hakemista koskevat tiedot 
Hae viimeistään: 24.2.2020 16:15
 
ID: 26-97-2020
 
Sähköiset hakemukset:
Hae tehtävää sähköisesti tämän linkin kautta.
Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Suojelupoliisin kirjaamo
Ratakatu 12, PL 151 00121 Helsinki
 
Palkkaukseen liittyvät tiedot
Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4186,59 € kuukaudessa. Peruspalkan lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritusja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti. Suoritusosa voi olla 0 - 32 %. Supon tai poliisihallinnon ulkopuolelta tulevan virkamiehen suoritusosa on alussa 3 - 6 kuukauden ajan 10 % peruspalkasta. Kokemusosaa maksetaan palvelusajan perusteella 0 - 14 % ja se voi olla 8 vuoden jälkeen 4 % ja 23 vuoden jälkeen 14 % peruspalkasta.
 
  
Edut 
Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. 
  
Tehtävä 
Ilmoitettujen työpaikkojen määrä: 2
 
  
Yhteystiedot 
Lisätietoja tehtävästä
Suojelupoliisi vaihde
Lisätietoja tehtävästä saat rekrytoivalta esimiehiltä soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työavaimen 
0295 480 131
 
Muut tehtävään liittyvät tiedot 
Virkaan nimittäminen edellyttää, että hakijasta tehdään tämän suostumuksella laaja turvallisuusselvitys sekä huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys.
 
Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on toteutettu viraston työterveyshuollossa aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.
 
Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella
 
Suojelupoliisin kirjaamo
PL 151, 00121 Helsinki.
 
Merkitse sekä hakemukseen että kirjekuoreen hakemasi tehtävän hakuavain. Hakemuksia ei palauteta.