Välinehuoltaja Meilahden endoskopiayksikkö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala