Välinehuoltaja Kirurginen sairaala

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala