Välinehuoltaja Endoskopiayksikkö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala