(Poistunut julkaisusta)

Vaktmästare-städare
Vasa kyrkliga samfällighets fastighetsväsende

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.3.2019

Vasa kyrkliga samfällighet rekryterar en heltidsanställd vaktmästare-städare i arbetsförhållande.

Den huvudsakliga placeringsplatsen är Lillkyro församlingshem men vid behov även vid samfällighetens övriga fastigheter.
Vi erbjuder intressanta, omväxlande och mångsidiga uppgifter.

Till arbetsuppgifterna hör förutom skötsel och service av samfällighetens fastigheter även kyrkvaktmästaruppgifter. Vaktmästare-städaren arbetar delvis under veckoslut och på kvällstid. Av vaktmästaren förväntas mångsidig praktisk erfarenhet inom fastighetsskötsel, smidighet beträffande arbetstider, samarbetsförmåga och en tjänstvillig attityd i arbetet.

Till tjänsten kan väljas en person som har en lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet. Språkkraven är goda skriftliga kunskaper i modersmålet samt nöjaktiga muntliga kunskaper i finska och svenska vilka ska visas med ett intyg enligt språkförordning 481/2003 eller enligt förordningen om allmänna språkexamina.
För att framgångsrikt kunna sköta uppgifterna behövs förmåga att komma överens med olika människor samt förmåga att betjäna kunder väl. Skötseln av uppgifterna förutsätter tillgång till egen bil.

Avlöning enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal enligt kravgrupp 401. Utöver grundlönen betalas en personlig årsbunden lönedel baserad på sökandens tidigare arbetserfarenhet som är högst 15 % av grundlönen.

Tjänsteförhållandet börjar 1.6.2019 eller enligt överenskommelse.

I tjänsteförhållandet tillämpas en prövotid på 6 månader och den som väljs till tjänsteförhållandet ska före fastställande av valbeslutet uppvisa ett godtagbart läkarintyg över hälsotillstånd.

Intervjuer hålls 15.4.2019.

Närmare uppgifter ger fastighetschef Mikko Päällysaho, tfn 044 480 8420 samt arbetsledare Tommi Suomela. tfn 044 480 8422.

Ansökningar lämnas elektroniskt senast 8.4.2019 kl. 16.00.