(Poistunut julkaisusta)

Vaktmästare-städare
Vaasan seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.9.2018

Begravningsväsendet i Vasa kyrkliga samfällighet söker en VAKTMÄSTARE-STÄDARE för ett arbetsavtalsförhållande.

Vi erbjuder omväxlande och mångsidiga arbetsuppgifter.

I befattningen som vaktmästare-städare ligger tyngdpunkten på städning och vaktmästararbete i anslutning till jordfästningar samt kundbetjäning. I arbetet ingår lördagsturer i begravningskapellet. Den huvudsakliga arbetsplatsen är begravningsplatsens kapell- och servicebyggnad.
Vaktmästare-städaren betjänar i sina arbetsuppgifter även anhöriga och är med som vaktmästare vid andliga förrättningar. Förrättningarna kan ske både på finska och svenska. I befattningen ingår arbetsuppgifter som förutsätter medlemskap i kyrkan.
Behörighetsvillkoren är en för befattningen lämplig yrkesutbildning eller motsvarande yrkesmässigt kunnande. Språkkraven är goda skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska samt nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra inhemska språket, som ska visas med ett intyg så som det föreskrivs i språkförordningen 2003/481 eller i förordningen om allmänna språkexamina.
Vi värdesätter praktisk arbetskunskap, social kompetens och egenskap att arbeta i team. Grundläggande datakunskaper främjar en lyckad skötsel av arbetsuppgifterna. Intresse att lära sig nya saker är viktigt, till alla uppgifter ges inskolning.

Lönen för arbetsavtalsförhållandet bestäms enligt månadslönen för kravgrupp 401 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Arbetstiden är 38 h 45 min per vecka. Vid tillsättande av befattningen tillämpas en fyra månaders prövotid.
Befattningen tillsätts från och med 1.12.2018 eller enligt överenskommelse.

Tilläggsuppgifter ges av arbetsledare Juha Rintakallio tfn 044 480 8476 och Annette Ratilainen tfn 044 480 8474.
Befattningen söks genom att fylla i en elektronisk ansökningsblankett via Kirkko HR-systemet Ansökningen bör vara framme senast 15.10.2018 kl.16.00. Bifoga din cv till ansökan