(Poistunut julkaisusta)

Uudenkaupungin seurakunnan kappalainen (Kalannin kappeliseurakunta)
Uudenkaupungin seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 31.1.2018

Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli julistaa haettavaksi Uudenkaupungin seurakunnan kappalaisen (Kalannin kappeliseurakunta) viran.

Viran painopiste on monipuolisessa papin perustyössä. Keskiössä on rikas yhteisön tarpeet huomioon ottava jumalanpalveluselämä ja sen kehittäminen yhdessä seurakuntamuusikon, seurakuntalaisten ja seurakunnan työalojen (esim. lapsityö) kanssa. Tärkeällä sijalla ovat myös kirkolliset toimitukset, rippikoulutyö, koulupappitoiminta, yhteydet vapaaehtoisiin ja sielunhoito. Arvostamme kokemusta, kykyä tehdä yhteistyötä ja hyviä viestintätaitoja.
Kappalainen kuuluu koko seurakunnan papistoon ja tehtävänkuvaukseen liittyy tehtäviä koko seurakunnan alueella, näin kappalaisen tehtäviin kuuluu yhteistyö ja tehtävien yhteistä suunnittelua eri työalojen kautta koko seurakunnassa.

Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.
Virkaan on kelpoinen pastoraalitutkinnon suorittanut pappi.
Koeaika on 6 kuukautta.
Hakemukseen on liitettävä nimikirjanote kappalaisen viran hakua varten.

Valituksi tulleen pitää toimittaa seurakunnalle lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote, jonka Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä vaatii.
Virka täytetään 1.9.2018 lukien.

Hakuaika päättyy 1.3.2018 klo 15.00.

Virkaa haetaan ensisijaisesti jättämällä sähköinen hakuilmoitus täällä. Toissijaisesti hakemuksen voi toimittaa myös osoitteeseen Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin os. Hämeenkatu 13, PL 60, 20501 TURKU.

Lisätietoja:
Kirkkoherra Esa Mierlahti, p. 050 3634302, esa.mierlahti@evl.fi
Hiippakuntapastori Pauliina Järvinen p 0400 126515, pauliina.jarvinen@evl.fi