(Poistunut julkaisusta)

Utvecklingssakkunnig
HY+ Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.6.2018

Vi söker en person för sakkunnigt uppdrag för en visstidsanställning

Arbetsuppgifterna är att genomföra två projekt som berör undervisningen av svenska som andraspråk och modersmåls- och litteraturundervinsingen i Svenskfinland.

Svenska som andraspråk, 12 sp finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet är avsett för personal som undervisar i svenska som andraspråk. Projektet utförs i samarbete med bl.a. humanistiska och pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Den sakkunnigas uppdrag i projektet är främst att koordinera och planera de olika utbildningsdelarna tillsammans med utbildarna, genomföra utbildningarna och att stöda deltagarna under projekttiden.

Läs- och skriviver för barn och unga, 15 sp finansieras av Utbildningsstyrelsen. Den centrala målsättningen är att stöda barn och ungas läs- och skrivkompetenser i modersmålet (svenska) under hela skolstigen från småbarnspedagogiken upp till andra stadiets utbildning. Den sakkunnigas uppdrag i projektet är att planera tillsammans med utbildarna de olika utbildningsdelarna, genomföra de olika utbildningsdelarna och handleda deltagarna under hela projekttiden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har filosofimagisters examen med svenska/nordiska språk och litteratur som huvudämne (eller motsvarande examina). Kännedom om utveckling av läs- och skrivkompetensen hos barn och unga är centralt för att lyckas med arbetsuppgifterna. Det är meriterande ifall den sökande har lärarbehörighet och undervisningserfarenhet. Det är även en fördel om den sökande har erfarenhet av utbildningsplanering och nätpedagogiska arbetssätt. Den sökande ska även ha intresse att utveckla avgiftsbelagda utbildningar och skräddarsydda utbildningar för organisationer inom sitt eget expertisområde. Språkkraven för att lyckas med arbetsuppgifterna är utmärkta kunskaper i svenska (minst C1-nivå, ifall den sökande inte är svensk-/tvåspråkig) och goda kunskaper i finska och engelska.

Kontakt och ansökning

Vi anställer vår nya medarbetare snarast möjligt. Skicka in din ansökan med löneanspråk och meritförteckning så fort som möjligt men senast 25.6.2018. Vi önskar inleda arbetsintervjuerna redan före ansökningsfristen. Skicka din ansökan hyplus-rekrytointi@helsinki.fi.

Vi önskar att du har möjlighet att inleda arbetet fr.o.m. 6.8.2018. Anställningen är för projekttiden fram till 31.12.2019.

Närmare upplysningar om uppdraget och frågor kan riktas till Kaija Junttila (kaija.junttila@helsinki.fi, tel. 050 318 0296) måndag 11.6. kl. 10–12, måndag 18.6. kl. 10–12 och tisdag 19.6. kl. 13–15.