(Poistunut julkaisusta)

Utvecklingschef
Kirkkohallitus, Kirkon palvelukeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2018

Till vårt team söker vi en

UTVECKLINGSCHEF

till Kyrkans servicecentrals kontor i Uleåborg. Utvecklingschefen styr den övergripande utvecklingen av enhetens verksamhet, säkerställer att kostnadseffektiva system utnyttjas och ser till att arbetssätten håller hög kvalitet. Utvecklingschefen främjar informationssystemens användarvänlighet och samordnar utvecklingen av dem.

Utvecklingschefen planerar och organiserar resursfördelningen för att enhetens interna verksamhet kontinuerligt ska kunna förbättras och övervakar genomförandet av utvecklingsprojekt. Utvecklingschefen deltar aktivt i konkurrensutsättningen och upphandlingen av de system som används i tjänsteproduktionen. Utvecklingschefen leder ett expertteam som består av cirka tio personer, är underställd direktören för Kyrkans servicecentral och sitter i ledningsgruppen för Kyrkans servicecentral.

Vi förväntar oss att du är förtrogen med systemen och processerna inom ekonomi- och personalförvaltningen. Du har erfarenhet av chefsarbete i krävande miljöer i expertorganisationer. Du har god samarbetsförmåga och klarar också krävande situationer under press. Du har erfarenhet av kundsamverkan och kundfokuserad verksamhetsutveckling. Du kan upptäcka nya utvecklingsobjekt och se möjligheterna i dem och verkningarna på kundmervärdet. Du tillägnar dig snabbt ny kunskap och är utrustad med förändringsberedskap. Vi erbjuder ett omfattande och utmanande arbetsområde i en verksamhet som ständigt utvecklas.

Vi förutsätter att du har en lämplig utbildning (magister, diplomingenjör eller motsvarande) och flera års arbetserfarenhet av motsvarande uppgifter inom utvecklingen av system och processer i ekonomi- och personalförvaltningen.

Av utvecklingschefen förväntar vi oss
- gedigen erfarenhet av system inom ekonomiförvaltningen och utveckling av dem (bl.a. SAP)
- brett kunnande som kan tillämpas i den kontinuerliga och övergripande utvecklingen av enhetens verksamhet
- förmåga till mångsidig serviceutveckling i samverkan med kunderna
- initiativkraft, innovativitet och förmåga att se nya lösningar
- förmåga att greppa flera omfattande helheter och komplexa projekt samtidigt
- flerårig erfarenhet som chef i en expertorganisation
- god förmåga till samarbete, kommunikation och teamarbete på finska

Som merit räknas
- mjukvarurobots- och automatiseringskunnande
- erfarenhet av serviceproduktion vid en servicecentral eller motsvarande
- kvalitets- och Lean-kunnande
- kunskaper i svenska

Arbetet inleds enligt överenskommelse så snart som möjligt. Lönen bestäms enligt kravgrupp 701 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal höjd med kravnivåtillägg. Utöver detta betalas en årsbunden lönedel som baserar sig på arbetserfarenhet (totallön 4 591,92 - 5 280,71 euro/mån.). Innan befattningen tillträds ska den som valts visa ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd. En prövotid på sex (6) månader tillämpas.

Ansökan inklusive bilagor riktas till Kyrkostyrelsen och lämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen sacrista.fi / snabblänkar / Lediga jobb senast torsdagen den 25 oktober 2018 före kl. 16.

Frågor besvaras av Kyrkans servicecentrals direktör Sami Savilaakso (sami.savilaakso(at)evl.fi) eller tfn 040 688 1465, måndagen den 15 oktober kl. 9.00-10.00 och fredagen den 19 oktober kl. 15.00-16.00.