Useita määräaikaisia vartijan virkasuhteita
Rikosseuraamuslaitos

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2021

Organisaation esittely

Me Rikosseuraamuslaitoksessa teemme vaikuttavaa työtä uusintarikollisuuden ehkäisemiseksi. Ydintehtävämme on yhdyskuntaseuraamusten ja vankeusrangaistusten täytäntöönpano sekä tutkintavankeuden toimeenpano. Toimimme oikeusministeriön hallinnonalalla ja olemme osa rikosoikeudellista ketjua. 

Toimimme valtakunnallisesti kolmella eri rikosseuraamusalueella, joihin kuuluu yhteensä 26 vankilaa ja 14 yhdyskuntaseuraamustoimistoa. Lisäksi meillä on Keskushallintoyksikkö, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Täytäntöönpanoyksikkö.

 

Tehtävän kuvaus

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen tehtävänä on ylläpitää laillista yhdyskuntaseuraamusten, vankeusrangaistusten ja sakon muuntorangaistusten täytäntöönpanoa sekä huolehtia tutkintavankeuden toimeenpanosta ja muusta rangaistusten täytäntöönpanosta. Rikosseuraamusalue muodostuu aluekeskuksesta, arviointikeskuksesta, 12 vankilasta, 7 yhdyskuntaseuraamustoimistosta ja kahdesta vapauttamisyksiköstä.

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueella Sukevan vankilassa on jatkuvana hakuna useita alle vuoden pituisia vartijan määräaikaisia virkasuhteita. Paikkoja täytetään heti kun sopivia henkilöitä löytyy.

Sukevan vankila on 181-paikkainen suljettu vankila. Henkilökunnan virkoja on 128. Vankila sijaitsee Sonkajärven kunnassa 6 km:n päässä Sukevan taajamasta.

Vartija huolehtii osaltaan vankilan turvallisuudesta ja toiminnoista sekä vankilan järjestyssäännön ja päiväjärjestyksen noudattamisesta. Tehtävä sisältää laaja-alaisesti erilaisia vartijan työtehtäviä vankilassa sekä kuljetus- ja valvontatehtäviä vankilan ulkopuolella. Vartija ohjaa oman tehtäväalueensa osalta vankeja rangaistusajan suunnitelman mukaisesti rikoksettomaan elämään. Tehtävässä korostuu aktiivinen lähityö vankien kanssa.

 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Määräaikaiseen vartijan virkasuhteeseen ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Kielitaito:
Suomi: Suullinen ja kirjallinen: Hyvä.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

 

Hakijalta odotamme

Odotamme hakijalta nuhteettomuutta, reipasta työotetta, hyvää yhteistyökykyä sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Ajokortti on välttämätön.

 

 

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Jaksotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.7.2021

Tehtävät alkavat sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2021

Määräaikaisuuksien perusteina ovat viransijaisuudet, avoinna olevien virkojen väliaikainen hoitaminen ja kausi- ja ruuhkaluonteinen työ.

Useita alle vuoden mittaisia määräaikaisia virkasuhteita.

Virka on viraston yhteinen.

 

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   30.6.2021 16:15

ID:   25-960-2020

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Sukevan vankila
PL 2 (Ristikkotie 10)
74345 Kalliosuo

 

Palkkaukseen liittyvät tiedot

 Määräaikaisen vartijan virkasuhteen tehtäväkohtainen palkka sijoittuu vaativuustasolle vt3 (1757,46 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa enintään 36 % ja kokemusosaa enintään 12 %. Aloittelevan vartijan peruspalkka on 1900-1970 €/kk välillä riippuen koulutuksesta ja kokemuksesta. Tämän lisäksi maksetaan vuorotyöstä aiheutuvat lisät virkaehtosopimuksen mukaisesti.

 

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   1

 

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Vili Pehkonen
Apulaisjohtaja
050 511 6672
 
Jari-Pekka Holopainen
Johtaja
050 409 6612

 

 

Toimipiste

Sukevan vankila
PL 2 (Ristikkotie 10)
74345 Kalliosuo

 

 

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakuilmoitusta on päivitetty 9.11.2020 kirjaamotietojen osalta.
Voit myös hakea tätä tehtävää toimittamalla hakemuksesi yhteyshenkilöiden sähköpostiin tai osoitteeseen Sukevan vankila, Ristikkotie 10, 74345 Kalliosuo.

http://www.rikosseuraamus.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot