(Poistunut julkaisusta)

Uravalmentaja/omavalmentaja, Työllisyyspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.1.2021

Etsimme joukkoomme koordinoinnista ja kuntouttavan työtoiminnan kentästä kiinnostunutta sosionomia!

Espoo osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun ajalla 1.3.2021-30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeiluihin valituilla alueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluva työnhakija saa nykyisten TE-palvelujen lisäksi käyttöönsä Espoon laaja-alaiset palvelut yrittäjyyden ja työnhaun tukemisesta koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Espoon kuntakokeilussa eli Työllisyys Espoossa on avoinna omavalmentajan määräaikainen virka ajalle 22.2.2021-30.6.2023. Aloitusajankohdasta voidaan sopia myös erikseen. Tehtävä sijoittuu työhön kuntouttaviin palveluihin, kuntouttavan työtoiminnan koordinointitehtäviin.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jonka tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden elämänhallintaa, työ- ja toimintakykyä sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle. Espoossa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään pääosin ostopalveluna.

Kuntouttavan työtoiminnan koordinointitehtäviin kuuluu mm.:
- Tiivis yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelutoimijoiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa
- Kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintojen koordinointi
- Palvelun esittely muille Työllisyys Espoon omavalmentajille
- Yhteyshenkilönä toimiminen palveluntuottajien, toimistosihteerin ja muiden omavalmentajien välillä
- Asiakastietojärjestelmässä kuntouttavan työtoiminnan päätösten hyväksyntä ja tarvittaessa päätösten valmistelu
- Mahdollisesti Työllisyys Espoon omavalmentajien työparina aktivointisuunnitelmien laatiminen

Tehtävänkuva muotoutuu ja kehittyy kuntakokeilun käynnistymisen myötä ja pääsetkin aidosti kehittämään työnkuvaa ja toimintaa uudessa organisaatiossamme.

Etsimme joukkoomme itseohjautuvaa henkilöä, joka viihtyy monipuolisessa ja ajoittain hektisessä työssä. Meille on tärkeää myönteinen ja energinen asenteesi ja innostus työn kehittämiseen. Sinulle on luontevaa toimia eri verkostoissa ja yhteistyö- sekä vuorovaikutustaitosi ovat hyvät.

Tarjoamme nykyaikaiset työn joustomahdollisuudet kuten liukuvan työajan ja etätyömahdollisuuden. Saat työsi tueksi osaavan, moniammatillisen ja mukavan työyhteisön. Käytössäsi on monipuoliset Espoon kaupungin henkilöstöetuudet. Toimipisteemme sijaitsee Leppävaarassa lähellä Sellon palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Haastattelut pidetään perjantaina 29.1. sekä maanantaina 1.2.

Työpaikan nimi: Espoon työllisyyspalvelut

Työaika: 38h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 8 §:n mukainen pätevyys (sosionomi tai geronomi amk).

Tehtävässä edellytetään hyviä organisointitaitoja, valmiutta kohdata muutoksia ja omaksua uutta sekä kykyä niin itsenäiseen kuin tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta työllisyyden edistämisen tehtävistä, positiivista asennetta ja kehittämismyönteisyyttä.