(Poistunut julkaisusta)

Uravalmentaja, 5 tehtävää, Työllisyyspalvelut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.1.2021

Tule tekemään työllisyyden edistämistä Espooseen!

Espoo osallistuu työllisyyden kuntakokeiluun ajalla 1.3.2021-30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeiluihin valituilla alueilla osa valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävistä siirretään kuntien vastuulle. Työllisyyden kuntakokeilujen valtakunnallisena tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä sekä koulutukseen ja palveluihin ohjautumista nykyistä tehokkaammin ja luoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluva työnhakija saa nykyisten TE-palvelujen lisäksi käyttöönsä Espoon laaja-alaiset palvelut yrittäjyyden ja työnhaun tukemisesta koulutus-, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tavoitteena on, että työnhakija pääsee juuri hänen tarpeisiinsa sopiviin palveluihin oikea-aikaisesti ja saa palvelut yhtenä kokonaisuutena. Tarkoituksena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden pääsyä työmarkkinoille, koulutukseen ja palveluihin.

Haemme viittä uravalmentajaa, jotka toimivat Espoon kuntakokeilussa eli Työllisyys Espoossa omavalmentajan tehtävässä. Tehtävät ovat määräaikaisia ajalle 1.3.2021-30.6.2023. Aloitusajankohdasta voidaan sopia myös erikseen. Omavalmentajat sijoittuvat Työllisyys Espoon Työhön kuntouttaviin palveluihin.

Työhön kuntouttavien palveluiden kahteen tiimiin ohjautuu yksilöllistä ja erityistä tukea tarvitsevia työnhakija-asiakkaita, joiden työttömyys on pitkittynyt. Omavalmentaja vastaa hänelle nimetyistä asiakkaista ja näiden asiakkaiden monialaisen palveluprosessin toteutumisesta ja koordinoinnista. Omavalmentajan tehtävänä on tukea työnhakija-asiakkaita työllistymisen esteiden selvittelyssä, arvioida ja kartoittaa yhdessä asiakkaan kanssa palvelutarpeita sekä etsiä asiakkaalle ratkaisuja työllistymisen tueksi hyödyntäen julkisia työvoimapalveluja sekä Espoon kaupungin palveluja ja verkostoja.

Etsimme joukkoomme itseohjautuvia henkilöitä, jotka viihtyvät monipuolisessa ja ajoittain hektisessä työssä. Meille on tärkeää myönteinen ja energinen asenteesi ja innostus työn kehittämiseen. Osaat työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa ja työotteesi on tavoitteellinen. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi ovat hyvät ja ilmaisusi on sujuvaa sekä suullisesti että kirjallisesti.

Tehtävässä pääset hyödyntämään monipuolisesti osaamistasi ja aidosti kehittämään toimintaa uudessa organisaatiossamme. Tarjoamme nykyaikaiset työn joustomahdollisuudet kuten liukuvan työajan ja etätyömahdollisuuden. Saat työsi tueksi osaavan, moniammatillisen ja mukavan työyhteisön.

Käytössäsi on monipuoliset Espoon kaupungin henkilöstöetuudet. Toimipisteemme sijaitsee Leppävaarassa lähellä Sellon palveluja ja liikenneyhteyksiä.

Ensimmäinen haastattelukierros pidetään videohaastatteluna, valitut hakijat saavat videohaastattelukutsun hakuajan päättymisen jälkeen. Toinen haastattelukierros pidetään Teams-etähaastatteluina 10.-12.2.2021.

Työpaikan nimi: Espoon työllisyyspalvelut

Työaika: 38 h 15 min / viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään hyviä organisointitaitoja, valmiutta kohdata muutoksia ja omaksua uutta sekä kykyä niin itsenäiseen kuin tiimi- ja verkostotyöhön.

Arvostamme kokemusta työllisyyden edistämisen tehtävistä, päihde - ja mielenterveystyöstä sekä positiivista asennetta ja kehittämismyönteisyyttä. Eduksi katsotaan myös sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain 817/2015 8§:n mukainen pätevyys (sosionomi amk).