(Poistunut julkaisusta)

Uraohjaaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2018

Tehtävän kuvaus


Haemme Helsingin kaupungin Työvoima ja maahanmuutto -yksikköön Nuorten palveluihin uraohjaajaa vuorotteluvapaasijaisuuteen.

Edistämme Työvoima ja maahanmuutto-yksikössä helsinkiläisten työttömien rekrytoitumista avoimille työmarkkinoille ja osaavan työvoiman löytymistä helsinkiläisyrityksiin, sekä vastaamme maahanmuuttoasioiden strategisesta koordinoinnista. Aikuisten ja nuorten palveluissa tarjoamme yksilöllistä tukea ja valmennusta kohti työmarkkinoita. Nuorten palveluissa työskentelee noin 70 työntekijää, kun mukaan lasketaan operatiiviset yhteistyökumppanit. Olemme uudistamassa nuorten palveluita asiakaslähtöisemmäksi kokonaisuudeksi, jonka tarkoituksena on helpottaa asiakkaiden ohjaamista oikeisiin palveluihin. Työntekijältä tämä vaatii avointa ja joustavaa asennetta.

Nyt haussa oleva tehtävä keskittyy työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen asiakastyöhön, jonka tuloksena pidempään työttömänä olleen asiakkaan työllistyminen nopeutuu. Kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat nuoret. Asiakastyötä tehdään kartoittamalla, suunnittelemalla ja saattamalla käytäntöön asiakkaan henkilökohtaisia uravaihtoehtoja yhdessä asiakkaan kanssa, myös jalkautuen, asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Työmuotoina ovat yksilö-, verkosto- ja ryhmämuotoinen asiakastyö. Lisäksi työhön kuuluu asiantuntijatehtäviä verkostoissa, esimerkiksi konsultaatioita, ohjausryhmätehtäviä, projektiryhmätehtäviä ja hankeyhteistyötä. Uraohjaaja varmistaa erityisosaamisellaan koko tiimin syvää osaamista. Ryhmässä toimit moniammatillisessa tiimissä, joka on laajimmillaan 20 hengen suuruinen, lähityöskentelyä teet kuitenkin myös monen muun tiimin jäsenenä.

Kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi valitun on täytettävä vuorotteluvapaan sijaiselle asetetut ehdot:

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan on oltava työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi palkattavan täytyy olla ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää ennen työsuhteen alkamista. Työttömyyden kesto lasketaan vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden ajalta.

Työttömyysehto ei koske alle 30-vuotiasta työtöntä työnhakijaa, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi. Yhden päivän työttömyys riittää myös, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Kelpoisuusehto


-verkostotyön ja ammatillisen kuntoutuksen osaamisen

-kokemuksen erityistä tukea tarvitsevien nuorten kanssa työskentelystä

-erinomaiset yhteistyö- ja viestintätaidot

-koulutus- ja palvelujärjestelmän ja työmarkkinoiden tuntemuksen


Luemme eduksi


38 h 45 min/vko