Uraohjaaja, Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Kuvaus tehtävästä:
Uraohjaajan tehtäviin kuuluu asiakkaiden osaamisen ja uratavoitteiden kartoitustyö, asiakkaiden henkilökohtainen ja ryhmämuotoinen koulutus- ja urasuunnittelun ohjaaminen, työelämävalmennus, yhteistyö palvelutuottajien kanssa, yhteistyö työnantajien kanssa sekä näihin liittyvät hallinnolliset tehtävät.

Työpaikan nimi: Espoon korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskus

Työaika: 38 t 15 min /vko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuvaa korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään:
- erinomaisia digityöskentely-, asiakaspalvelu-, yhteistyö- ja verkostoissa toimimisen taitoja
- aiempi kokemus henkilökohtaisesta osaamiskartoitustyöstä
- hyvä pääkaupunkiseudun koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien tuntemus
- vieraskielisten urasuunnittelun kokemus
- sujuva suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito.

Katsomme eduksi:
- työelämävalmentajan työkokemus
- suomen kielen opettajan pätevyys
- opinto-ohjaajan pätevyys
- mentorointiohjelmien järjestämiskokemus
- isompien asiakasryhmien kielten osaaminen (venäjä, mandariini kiina, hindi, arabia, viro, urdu, farsi, turkki)
- aiempi kokemus URA-järjestelmän käytöstä.

Konsernihallinto johtaa, ohjaa ja valvoo Espoon koko kaupunkikonsernia sekä vastaa kaupungin tukipalveluista kaupunginjohtajan johdolla. Sen yksiköt ovat elinkeino ja kaupunkikehitys, hallinto ja kehittäminen, henkilöstö sekä rahoitus ja talous.

Espoon korkeakoulutettujen osaamiskeskus on uusi Espoon konsernihallinnon moniammatillinen yksikkö, jonka tavoitteena on tukea korkeasti koulutettuja maahan muuttaneita asukkaita rakentamaan tulevaisuuden työuraa ja vastaavasti tukea pääkaupunkiseudun yritysten elinvoimaisuutta. Tule joukkoomme luomaan espoolaisten menestystarinoita.

Tarjoamme osaamiskeskuksen henkilöstöllemme vaikuttavan merkityksellisen tehtäväkentän, ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää uraratkaisuja korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille, hyvän työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä innostuneen ja luovan työyhteisön.

Ensimmäiset haastattelut toteutamme videohaastatteluina, joihin kutsumme hakijoita viikolla 50.
Henkilökohtaiset Teams haastattelut toteutamme alustavasti viikolla 51.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot