(Poistunut julkaisusta)

UniOGS-koordinaattori
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.10.2020

Etsimme nyt Oulun yliopistoon

UniOGS-koordinaattoria (100%) määräajalle 15.11.2020-31.12.2022.

Oulun yliopiston tutkijakoulun, (University of Oulu Graduate School/UniOGS), koordinaattorin tehtävät ovat yliopistotasoisia asiantuntijatehtäviä, jotka liittyvät tutkimuksen, tohtorikoulutuksen ja -opiskelun prosesseihin ja palveluihin. Tehtävä sisältää monipuolisia tohtorikoulutuksen suunnittelun, toteutuksen ja laadunhallinnan tehtäviä. Tohtorikoulutuksen palveluita tarjotaan hakijoille, tohtoriopiskelijoille, ohjaajille ja muille tohtorikoulutuksen parissa työskenteleville.

Tässä määräaikaisessa UniOGS-koordinaattorin tehtävässä vastataan erityisesti Oulun yliopiston strategiseen tavoitteseen tehostaa tohtorikoulutusta prosesseja digitalisoimalla. Tutkijakoulun tavoitteena on kehittää tukipalveluja ajanmukaiseksi ja samalla sujuvoittaa tohtorikoulutusta. Tehtävään sisältyy uusien toimintamallien kehittäminen, tutkijakoulun dokumentillisten prosessien digitalisointi, tiedonohjaussuunnitelman ja sähköisen arkiston jalkauttaminen, opetussuunnitelmatyön sähköistäminen, viestinnän automatisointi, väitöskirjaprosessin tukeminen tietojärjestelmän avulla, sähköisen väitöskirjan toteutuksen edistäminen sekä datan, analytiikan ja raportointiportaalin hyödyntäminen tohtorikoulutuksessa.

UniOGS-koordinaattorilta edellytetään tohtorikoulutuksen prosessien ja palveluiden tuntemusta, opinto- ja tai asiakastietojärjestelmien hallintaa, yliopisto-opetuksen, erityisesti tohtorikoulutukseen liittyvien säädösten tietämystä sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa.

Lisäksi tehtävässä menestyminen edellyttää tohtorin tutkintoa, alan hyvää tuntemusta, kokemusta yliopistotason koulutuksen ja opiskelun palveluiden kehittämisestä sekä osaamista sähköisen asioinnin kehittämisestä ja käyttöönotosta. Eduksi luetaan työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä. Arvostamme erityisesti tohtorikoulutuksen tuntemusta myös kansainvälisesti ja tvt-taitoja. Oulun yliopiston, sen koulutusalojen, koulutuksen ja opiskelun palveluiden hyvä tuntemus on myös eduksi. Tehtävässä tarvitaan myös positiivista palveluasennetta, hyvää yhteistyökykyä sekä oma-aloitteisuutta.

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 10. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 1.11.2020. Tehtävä täytetään 15.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen ja siihen sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat koulutuspalvelupäällikkö Annu Perttunen (annu.perttunen (at) oulu.fi) ja koulutuspalveluiden johtaja Vesa-Matti Sarenius (vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi).