Ungdomsarbetsledare
Vantaan seurakunnat - Vanda svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.9.2020

Vill du arbeta som ungdomsarbetsledare i Vanda svenska församling?

Vanda svenska församling lediganslår en tjänst som ungdomsarbetsledare att sökas senast 2.10.2020 kl. 15.

Som ungdomsarbetsledare bildar du med den nya kaplanen ett team som arbetar bland ungdomar, konfirmander samt i skolor. Förutom att tjänsten som ungdomsarbetsledare kräver examen som biskopsmötet godkänt, så kräver tjänsten goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Kravgruppen för tjänsten är 502 . Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.
Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering senast fredag 2.10.2020 kl.15.

Är du intresserad så tag omedelbart kontakt med kyrkoherde Martin Fagerudd per tfn 050-466 1183 eller per epost martin.fagerudd@evl.fi.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot