(Poistunut julkaisusta)

Ungdomsarbetsledare
Åbo svenska församling

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2019

Välkommen att bli vår ungdomsarbetsledare!

Vi söker dig som vill arbeta med barn och ungdomar och som trivs med veckoverksamhet, morgonsamlingar, söndagsgudstjänster, lägerliv och konfirmandarbete. Vi firar högmässa i Åbo domkyrka på söndagar och fortsätter gudstjänsten i vår vardag och i vår veckoverksamhet. Gudstjänsten genomsyrar vår församling. Vår huvudmålsättning är att få så många som möjligt engagerade att bygga församling tillsammans.

Du ska ha en av biskopsmötet godkänd examen som ungdomsarbetsledare, vara socialt kompetent, ha god organisations- och samarbetsförmåga samt vilja att jobba med delaktighet och frivilliga medarbetare.

Språkkraven är goda kunskaper i svenska och nöjaktig förmåga att förstå finska.

Som meriter beaktas
- erfarenhet av och förmåga att jobba med sociala medier
- kunskap om psykisk ohälsa och sociala utmaningar hos barn och ungdomar
- kännedom om Åbo svenska församling och vår verksamhetsmiljö

Lön enligt kravgrupp 502. Tjänsten förutsätter medlemskap i Finlands ev.luth. kyrka. Läkarintyg och utdrag ur brottsregistret bör företes innan tjänsten tillträds. På tjänsten tillämpas en 6 månaders prövotid. Sökanden kallas till intervju vecka 47.

Ansökan riktas till Församlingsrådet i Åbo svenska församling och skickas per e-post till församlingsrådets ordförande, kyrkoherde Mia Bäck, mia.back@evl.fi, senast 17.11.2019. Kyrkoherden ger också närmare uppgifter om tjänsten (040-3417 466).