(Poistunut julkaisusta)

UNGDOMSARBETSLEDARE
Vantaan seurakunnat, Vanda svenska

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.5.2019

Kom med i vårt progressiva och idérika arbetslag i den enda svenskspråkiga församlingen i Vanda.

Som ungdomsarbetsledare bildar du med den nya kaplanen ett team som arbetar bland ungdomar, konfirmander samt i skolor.

Förutom att tjänsten som ungdomsarbetsledare kräver examen som biskopsmötet godkänt, så kräver tjänsten goda muntliga och skriftliga kunskap i svenska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Kravgruppen för tjänsten är 502. Den som valts till tjänsten skall uppvisa i straffregisterlagens 6 § avsett straffregisterutdrag.

Ansökan jämte bilagor riktas till Församlingsrådet, Vanda svenska församling via den elektroniska rekryteringsservicen evl.fi/rekrytering senast 24.5.2019 kl. 15.00.

En noggrannare beskrivning av uppgifterna (instruktion) finns att läsa på vandasvenskaforsamling.fi och evl.fi/rekrytering. Kyrkoherde Martin Fagerudd ger information om tjänsten tfn 050-466 1183.