(Poistunut julkaisusta)

Ungdomsarbetsledare
Lohjan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.9.2018

Lojo församling söker

UNGDOMSARBETSLEDARE

Lojo församling söker en ungdomsarbetsledare för ett fast tjänsteförhållande. Tjänsten kan sökas också av teologie- eller ungdomsarbetsledarstuderande. Då fylls tjänsten för ett års tid.

Lojo församling är en språkö i Västra Nyland, med en livlig svenskspråkig verksamhet. Teamet i den svenskspråkiga verksamheten består av två barnledare, en präst och en ungdomsarbetsledare. Ungdomsarbetsledarens uppgifter omfattar arbetet med juniorer, ungdomar, skriftskola samt verksamhet med vuxna.

Behörighetskrav för tjänsten är av kyrkostyrelsens beslut nr 124 godkänd yrkeshögskolaexamen (socionom YH, samhällspedagog YH) eller av biskopsmötet tidigare godkänd examen. Vi uppskattar erfarenhet av kyrkligt ungdomsarbete, god samarbetsförmåga och självständigt arbetssätt. Ungdomsarbetsledaren ska ha utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga kunskaper i finska i tal och skrift.

Ungdomsarbetsledaretjänsten tillträds 1.1.2019, eller enligt överenskommelse. Lön enligt kravnivå 502, grundlön 2454,31 - 2822,46 e/kk. Innan tillträdet i tjänsten skall den som väljs visa ett utdrag från straffregistret, enligt straffregisterlag 6 § 2 mom., samt ett godkänt intyg över sitt hälsotillstånd av företagsläkare. Den som blir vald bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. På befattningen tillämpas en prövotid på 6 månader.

Mer information ger kaplan Raimo Kuismanen, 044 3284 357, raimo.kuismanen(at)evl.fi

Tjänsten ansöks med hjälp av elektriskt sökningsblankett senast 15.10.2018 kl 15. Anställningsintervju den 22.10.2018 från kl 17.30.