Ungdomsarbetsledare 1.12.2022-31.12.2025

Helsingfors kyrkliga samfällighet, Johannes församling