(Poistunut julkaisusta)

Undervisningschef
Raseborgs Stad

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.3.2018

Undervisningschef för den svenskspråkiga utbildningen

Raseborgs stad söker en inspirerande chef för att leda och utveckla utbildningen vid stadens svenskspråkiga skolor. Raseborg har 12 svenskspråkiga skolor inom den grundläggande utbildningen samt två gymnasier. Elevantalet uppgår till ca 2 000.

Vi erbjuder en inspirerande arbetsmiljö med många möjligheter. Samarbetet inom staden fungerar väl och ger ett gott stöd för ledarskapet. Du kommer att ha en finskspråkig kollega med ett motsvarande uppdrag vilket möjliggör ett tätt och effektivt samarbete. Även det regionala samarbetet är aktivt och det finns goda möjligheter för ledaren att utveckla sig själv.

Inom avdelningen är personalen behörig och staden har alltid upprätthållit goda resurser för såväl undervisningens som elevvården.

Du är en person med erfarenhet och ett brinnande intresse för pedagogisk utveckling. Du har ett ekonomiskt kunnande och är bekant med offentlig förvaltning, du har ett övergripande synsätt och tänker långsiktigt, driver utvecklingsfrågor och är förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare.

Den svenskspråkiga utbildningen i Raseborg är en del av bildningssektorn och omfattar totalt 9 skolor i åk 1-6, en enhetskola åk 1-9, två skolor med åk 7-9 samt två gymnasier. Personalstyrkan uppgår till ca 200 och nettobudgeten till ca 17 M €.

Behörighetskrav:

  • lämplig högre högskoleexamen
  • utmärkta kunskaper i svenska
  • pedagogisk erfarenhet
  • förtrogenhet med offentlig förvaltning
  • i praktiken visad god samarbets- och ledarförmåga

Erfarenhet av grundläggande eller gymnasieutbildning och goda kunskaper i finska ses som en fördel.

Tjänsten besätts ordinarie fr.o.m. 1.8.2018 eller enligt överenskommelse.

Arbetsplatsen i början av tjänsteförhållandet: Nils Grabbegatan 5, 10300 Karis. Arbetsplatsen flyttas under hösten 2018 till det nya stadshuset i Ekenäs med adress: Raseborgsvägen 37.

Lönesättning enligt AKTA, sökande kan inlämna löneanspråk.

Godtagbart läkarintyg över lämplighet för arbetsuppgiften bör inlämnas senast inom 3 månader från det tjänsteförhållandet inletts.

Prövotiden är 6 månader.

Konfidentiella förfrågningar besvaras av bildningsdirektör Robert Nyman tfn. 019 289 2140 och opetuspäällikkö Jukka Hautaviita tfn. 019 289 2148.

Preliminära tidpunkter för intervjuer: 10.4, 11.4 och 12.4.

Ansökan lämnas i första hand via stadens elektroniska rekryteringssystem: http://careers.raseborg.fi

Alternativt riktas ansökan till (märk kuvertet med (”undervisningschef/ANSÖKAN”):

Bildningsnämnden i Raseborg
Bildningskansliet
PB 58
10611 Raseborg

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.