(Poistunut julkaisusta)

Työvoimakoulutus: Myynti ja markkinointi F.E.C. Varsinais-Suomi
Aalto University Professional Development (Aalto PRO)

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.7.2019

Myynti ja markkinointi F.E.C.*-koulutuksen kautta koulutetaan uusia osaajia monipuolisiin työtehtäviin myynnin ja markkinoinnin pariin. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja teoriaa tukevista käytännön harjoituksista, joiden lisäksi on ohjattua itsenäistä opiskelua. Pääosa koulutuksesta työskennellään yhteistyöyrityksessä.

Digitaalisessa maailmassa myynnin ja markkinoinnin yhteistyö korostuu - ne tarvitsevat toinen toistaan entistä tiiviimmin. Nopeassa muutoksessa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uudistumista, rohkeutta ja johtamista. Koulutus tarjoaa sekä tiedollisia valmiuksia että käytännönläheisiä taitoja myynti- ja markkinointitehtävissä toimimiseen. Osallistujat saavat välineitä asiakasarvon tunnistamiseen ja luomiseen sekä vankat valmiudet markkinoinnin prosessien ja työkalujen hyödyntämiseen. 
 

Kenelle?
Rekrytoivan koulutusohjelman kohderyhmänä ovat kaupallisen, teknisen tai muun soveltuvan opisto-, amk- tai korkeakoulututkinnon suorittaneet vastavalmistuneet tai useampia vuosia työelämässä toimineet työttömät tai työttömyysuhan alaiset työnhakijat. Koulutukseen valittavien työnhaun on oltava voimassa TE-toimistossa. Koulutusjaksot vaativat suomen kielen osaamista, jonka lisäksi englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Koulutuksen sisältö
Myynti ja markkinointi F.E.C.-koulutus koostuu kuuden kuukauden työskentelystä yhteistyöyrityksissä ja Aalto PRO:n järjestämistä lähiopetuspäivistä, joiden aikana saat kattavan myynti- ja markkinointikoulutuksen.

Koulutuksen lähiopetuspäiviä on yhteensä 16-19. Nämä jakautuvat koko ohjelman ajalle seitsemään eri koulutusjaksoon sekä ohjelman aloitus- ja päätöspäivään. Lähiopetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä ja koulutustarjottimelta valittavia verkkokursseja yhteensä 4-9 päivää. Opiskelupäiviä on siis kaikkiaan 20-25 riippuen koulutustarjottimelta valituista osioista.

Pääosan koulutusohjelmasta muodostaa työskentely yhteistyöyrityksessä, kaikkiaan 95-100 päivää riippuen koulutustarjottimelta valituista osioista. Osallistuja tarjoaa työpanoksensa yhteistyöyritykselle soveltaen aikaisempaa ammattitaitoaan sekä uutta opittua organisaation aidon tarpeen mukaan. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen hyväksytysti suoritetun koulutusohjelman jälkeen.

Hyödyt osallistujalle
- Kehität tietotaitoasi myynnissä ja markkinoinnissa nykymahdollisuuksien ja tulevaisuuden trendien mukaisesti
- Opit kehittämään lisää myynti- ja markkinointimahdollisuuksia oikeilla keinoilla oikeissa kanavissa
- Opit hankkimaan markkinoinnin ja myynnin palveluja kumppaneilta ymmärtäen mitä ostat
- Saat tilaisuuden osoittaa yritykselle osaamisesi ja motivaatiosi 
- Verkostoidut muiden alan ammattilaisten kanssa

Koulutuksen aihepiirit
- Markkinoinnin perusteet 
- Markkinoinnin strategiat ja suunnittelu
- Digitaalisuus ja sosiaalinen media 
- Myynnin rooli yrityksessä 
- Asiakasarvon tuottaminen 
- Myyntiprosessi
- Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen


Haku koulutukseen päättyy 3.9.2019.

Koulutuksen ajankohta on 14.10.2019–15.4.2020.

Lue lisää koulutuksesta Aalto PRO:n sivuilta. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi!

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivuilta. Koulutuksen numero on 687277.

---

Koulutusohjelma on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hankkimaa työvoimakoulutusta ja se on osallistujalle maksuton.

Aalto PRO:lla, joka on osa Aalto University Executive Education -ryhmää, on yli 25 vuoden asiantuntijakokemus rekrytointiin tähtäävien koulutusohjelmien toteuttamisesta. Toimintamme osana Aalto-yliopistoa takaa korkean laadun ja luotettavuuden. Kauttamme on työllistynyt jo tuhansia työnhakijoita. Sekä ohjelmiin osallistujien että yritysasiakkaittemme tyytyväisyysaste on erinomainen.

*) F.E.C. = Further Educated with Companies. F.E.C.-ohjelma on noin puolivuotinen palkaton yhteistyöjakso potentiaalisen tulevan työntekijän kanssa - tavoitteena työsopimus. Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.