(Poistunut julkaisusta)

Työvoimakoulutus: Kemistit biotalouteen F.E.C. (Uusimaa)
HY+ Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.11.2020

Oletko kemian alan korkeakoulutettu ja etsit uutta uraa biotalousalalta? Kemistit biotalouteen F.E.C –koulutus tarjoaa sinulle nyt mahdollisuuden päivittää osaamistasi ja sijoittua alan uusiin tehtäviin. Biotalouden hyödyntäminen on voimakkaassa kasvussa, ja työmarkkinoilla on kysyntää alan osaajista. Tämän työvoimakoulutuksen avulla osallistuja voi vahvistaa valmiuksiaan toimia biotalouden osaajana ja asiantuntijana erityisesti kemian osaamista vaativilla aloilla.  Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille kemian alan osaajille ja sen tavoitteena on osallistujan työllistyminen.

Kemistit biotalouteen FEC -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kemian alan osaajat biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa. Koulutus vahvistaa osallistujien valmiuksia toimia koulutustaan vastaavalla alalla biotalouden asiantuntijoina ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutuksen myötä voit työllistyä kemianteollisuuden eri toimialoille, esimerkkinä valtion tutkimuslaitokset, metsätalousala, öljynjalostus, elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, muoviteollisuus, teknokemia ja väriteollisuus. Voit sijoittua esimerkiksi alan asiantuntijaksi, tutkimukseen, tuotekehitykseen tai hallinnollisiin tehtäviin.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset kemian alan osaajat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Koulutusohjelma soveltuu muun muassa luonnontieteen ja kemian tekniikan alan koulutuksen saaneille ja alalla työskennelleille. Koulutukseen valittavilta edellytetään kemian perus- ja aineopintoja tai vastaavia tietoja. Mukaan voidaan ottaa enintään 20 henkilöä.

Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa täydennyskoulutusta (F.E.C. – Further Educated with Companies). Koulutusohjelman tavoitteena on osallistujan työllistyminen.

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja koulutuspäivät pidetään Helsingissä.

Koulutus toteutetaan ajalla 3.3. – 30.8.2021 ja se koostuu 20 päivän lähiopinnoista ja 100 päivän yritystyöskentelystä. Koulutus alkaa lähiopetusjaksolla. Yritystyöskentely alkaa 30.3.2021.

Koulutukseen haetaan TE-hallinnon kautta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi. Koulutuksen numero TE-hallinnon järjestelmässä on 695 346. 

Haku päättyy 14.1.2021.

Lisätiedot ja ohjeet: https://kauppa.hyplus.helsinki.fi/Kemistit-biotalouteen-F.E.C