(Poistunut julkaisusta)

Työvoimakoulutus: Kemistit biotalouteen F.E.C. (Uusimaa)
HY+ Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.10.2018

Oletko kemian alan korkeakoulutettu ja etsit uutta uraa biotalousalalta? Kemistit biotalouteen F.E.C –koulutus tarjoaa sinulle nyt mahdollisuuden päivittää osaamistasi ja sijoittua alan uusiin tehtäviin. Koulutuksen edellisessä toteutuksessa n. 70% koulutuksen päättäneistä työllistyi oman alan tehtäviin heti koulutuksen päätyttyä. 

Kemistit biotalouteen FEC -koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kemian alan osaajat biotaloudessa käytettäviin kemiallisiin menetelmiin, niiden käyttöön ja tehokkaaseen hyödyntämiseen tuotantoprosesseissa. Koulutus vahvistaa osallistujien valmiuksia toimia koulutustaan vastaavalla alalla biotalouden asiantuntijoina ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Koulutuksen myötä voit työllistyä kemianteollisuuden eri toimialoille, esimerkkinä valtion tutkimuslaitokset, metsätalousala, öljynjalostus, elintarviketeollisuus, lääketeollisuus, muoviteollisuus, teknokemia ja väriteollisuus. Voit sijoittua esimerkiksi alan asiantuntijaksi, tutkimukseen, tuotekehitykseen tai hallinnollisiin tehtäviin. 

Koulutuksen kohderyhmänä ovat korkeakoulututkinnon suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset kemian alan osaajat, jotka tarvitsevat työllistyäkseen täydennyskoulutusta ja työkokemusta biotalouden alalta. Koulutusohjelma soveltuu muun muassa luonnontieteen ja kemian tekniikan alan koulutuksen saaneille ja alalla työskennelleille. Koulutukseen valittavilta edellytetään kemian perus- ja aineopintoja tai vastaavia tietoja. Mukaan voidaan ottaa enintään 20 henkilöä.

Koulutus on yritysten kanssa yhteistyössä toteutettavaa täydennyskoulutusta (F.E.C. – Further Educated with Companies). Koulutusohjelman tavoitteena on osallistujan työllistyminen. 

Koulutus on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja se on osallistujille maksutonta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti Uudenmaan alueen työnhakijoille ja koulutuspäivät pidetään Helsingissä.

Koulutus toteutetaan ajalla 7.1–5.7.2019. Koulutus koostuu 20 päivän lähiopinnoista ja 100 pv työssäoppimisjaksosta. Koulutus alkaa 10 päivän lähiopetusjaksolla ja loput opetuspäivät sijoittuvat työssäoppimisjakson lomaan.

Koulutukseen haetaan TE-hallinnon kautta osoitteessa: http://www.te-palvelut.fi. Koulutuksen nro TE-hallinnon järjestelmässä on 681 417.