(Poistunut julkaisusta)

Työvoimakoulutus: Data-analytiikan osaaja, RekryKoulutus
Aalto University Professional Development (Aalto PRO)

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.7.2019

Data-analytiikan osaajan RekryKoulutuksen kautta koulutetaan uusia osaajia monipuolisiin työtehtäviin datan hallinnan sekä analytiikan pariin. Koulutus koostuu teoriaopinnoista ja teoriaa tukevista käytännön harjoituksista, joiden lisäksi on ohjattua itsenäistä opiskelua. Pääosa koulutuksesta työskennellään yhteistyöyrityksessä.

Data-analytiikan merkitys on vahvassa kasvussa, ja alalla on pulaa ammattilaisista, joissa yhdistyy liiketoiminnan ymmärrys, tekninen osaaminen ja kyky toimia nopeasti kehittyvässä ympäristössä. Data-analytiikan osaaja -ohjelma tarjoaa osallistujille kattavan data-analytiikan koulutuksen, jossa käsitellään muun muassa datan merkitystä liiketoiminnassa sekä datan analysointi- ja visualisointityökaluja.

Kenelle?
Koulutuksen kohderyhmänä ovat työttömät tai lomautetut, korkeasti koulutetut henkilöt, joiden koulutustausta on esimerkiksi matemaattisen, teknisen tai tilastotieteellisen alan korkeakouluopinnot tai joille on kertynyt työkokemukseen perustuvaa asiantuntijuutta yllä mainituilta aloilta. Koulutukseen valittavien työnhaun on oltava voimassa TE-toimistossa. Koulutusjaksot vaativat suomen kielen osaamista, jonka lisäksi englannin kielen taito katsotaan eduksi.

Koulutuksen rakenne
Data-analytiikan osaajan RekryKoulutus koostuu kuuden kuukauden työskentelyjaksosta yhteistyöyrityksissä ja Aalto PRO:n järjestämistä lähiopetuspäivistä, joiden aikana saat kattavan data-analytiikkakoulutuksen. 

Koulutuksen lähiopetuspäiviä on yhteensä seitsemäntoista (17). Nämä jakautuvat koko ohjelman ajalle seitsemään eri koulutusjaksoon sekä ohjelman aloitus- ja päätöspäivään. Lähiopetuksen lisäksi annetaan itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä, jotka orientoivat kulloiseenkin jaksoon ja auttavat soveltamaan jaksolla opittua teemaa käytännössä. Itsenäiseen opiskeluun on varattu yhdeksäntoista (19) päivää. Opiskelupäiviä on siis kaikkiaan kolmekymmentäkuusi (36). 

Pääosan koulutusohjelmasta muodostaa työskentely yhteistyöyrityksessä, kaikkiaan 83 päivää. Osallistuja tarjoaa työpanoksensa yhteistyöyritykselle soveltaen aikaisempaa ammattitaitoaan sekä uutta opittua organisaation aidon tarpeen mukaan. Tavoitteena on työllistyminen yhteistyöyritykseen hyväksytysti suoritetun koulutusohjelman jälkeen. Tällä hetkellä uusia osaajia tämän ohjelman kautta etsivät esimerkiksi Aino Health Finland Oy, Fokus Media Finland Oy ja Rapal Oy. 

Hyödyt osallistujalle:
- Kehität ymmärrystä analytiikkaan liittyvistä keskeisistä käsitteistä ja menetelmistä
- Opit ratkomaan analytiikkaan liittyviä haasteita sekä ymmärtämään datan visualisoinnin merkityksen
- Vahvistat valmiuksiasi toimia data-analytiikan parissa ja kehität jo olemassa olevaa osaamistasi
- Saat puolenvuoden mittaisen tilaisuuden näyttää yhteistyöyritykselle oman osaamisesi ja motivaatiosi
- Koulutuksessa myös verkostoidut muiden ammattilaisten kanssa.

Koulutuksen keskeisimmät aihepiirit:
- Analytiikan perusteet
- Data-analyysin menetelmät ja työkalut
- Tiedon visualisointi
- Data ja moderni analytiikka
- Tiedolla johtaminen ja tieto hyödykkeenä
- Tietopohjaiset strategiat ja liiketoimintamallit
- Data Governance: datan omistajuus ja hallinnan järjestäminen


Haku koulutukseen päättyy 22.8.2019.

Koulutuksen ajankohta on 30.9.2019-20.3.2020.

Lue lisää koulutuksesta ja yhteistyöyrityksistä Aalto PRO:n sivuilta. Asiantuntijamme vastaavat mielellään kysymyksiisi!

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston sivuilta. Koulutuksen numero on 686974.

Hakemuksen lisäksi pyydämme ilmoittautumaan hakuun ja jättämään CV:si täällä.   

---

Koulutusohjelma on Uudenmaan ELY-keskuksen hankkimaa työvoimakoulutusta ja se on osallistujalle maksuton.

Koulutussopimukseen perustuva ohjelma sisältää perehtymistä ja käytännön työskentelyä sekä Aalto PRO:n järjestämän koulutuksen.

Aalto PRO:lla, joka on osa Aalto University Executive Education -ryhmää, on yli 25 vuoden asiantuntijakokemus rekrytointiin tähtäävien koulutusohjelmien toteuttamisesta. Toimintamme osana Aalto-yliopistoa takaa korkean laadun ja luotettavuuden. Kauttamme on työllistynyt jo tuhansia työnhakijoita. Sekä ohjelmiin osallistujien että yritysasiakkaittemme tyytyväisyysaste on erinomainen.