(Poistunut julkaisusta)

Työnjohtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.10.2020

Tehtävän kuvaus

Avotyötoiminta järjestää kuntouttavaa ja vammaisten henkilöiden työtoimintaa eri ammattialojen työtehtävissä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille helsinkiläisille.

Työtoiminnan työnjohtajan tehtävässä painottuu ensisijaisesti työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden kuntoutuksellinen valmentava ja työnjohdollinen ohjaus ja tuki, sekä teknisen alan työtehtäviin ja työmaaolosuhteisiin perehdyttäminen. Työnjohtajan tehtävänä on myös asiakkaiden työtoiminnalle asetettujen tavoitteiden työssä tapahtuvan kuntoutumisen arviointi yhdessä sosiaali- ja kuntoutusalan ammattilaisten sekä asiakkaan itsensä kanssa.

Työnjohtajana työsi on itsenäistä ja itseohjautuvaa ja työhösi tukea tuovat selkeät johtamisrakenteet sekä ison työyhteisön tuki. Asiakkaiden yksilöllisen tuen ja työhön opastamisen lisäksi vastaat työtehtävien suunnittelusta, niiden organisoinnista, työmaan operatiivisesta johtamisesta sekä työturvallisuudesta ja palvelun laadusta. Työssä korostuu tuotannollisen työn ja toisaalta kuntoutuja-asiakkaiden työn suorittamiseen vaikuttavien reunaehtojen yhteensovittaminen.

Työpäivissäsi vaihtelevat rutiinit ja toisaalta joustavia, nopeitakin ratkaisuja vaativat toiminnot. Työtoimintaa toteutetaan eri puolilla Helsinkiä luonto- ja puistoalueilla kaikkina vuoden aikoina.

Arvostamme sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn, intoa Stadin soten Työtoiminnan kehittämiseen ja avointa, keskustelevaa ja asiakaslähtöistä työskentelyotetta.

Tarjoamme liukuvan työajan, Helsingin kaupungin monipuoliset henkilöstöedut mm. liikunnan ja kulttuurin parissa, kaupunkipyörän käytön sekä lounasedun.

Helsingin sosiaali- ja terveystoimen lännen aikuissosiaalityön yksikköön kuuluu aikuisten ja nuorten sosiaalityön ja - ohjauksen tiimien lisäksi koko kaupunkia palvelevat kuntoutusohjaus, työkykyselvitys, kuntouttava työtoiminta, Avotyötoiminta, Uusix-verstaat ja Pakilan työkeskus.


Teknisen tai luonto- ja vihertoimialan toisen asteen tutkinto tai muu soveltuva tutkinto.

Koulutuksella ja/tai työkokemuksella hankittua osaamista luontoalan tehtävistä. Tehtävään kuuluu osaamisen tunnistaminen luonto- ja ympäristöalan työtehtävissä. Tehtävä vaatii liikkumista luonnossa ja rakennetussa ympäristössä.

Kykyä hallita vaativia vuorovaikutustilanteita kuntoutuja-asiakkaiden kanssa. Paineensietokykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. Valmiuksia oman työn kehittämiseen. Hyviä tietoteknisiä taitoja. Yhteistyötaitoja viranomaisverkostossa toimimiseen.

Voimassa oleva B-ajokortti ja ajolupa.

Ennen työtehtävän vastaanottamista hakijan tulee esittää työterveyshuollon arvio soveltuvuudesta tehtävään.

Työnjohdollista työkokemusta ja näyttöä vastuullisesta työotteesta ja valmentavasta johtamisesta. Työllistymistä edistävien palvelujen, työllisyys-, kuntoutus- sekä sosiaalipalvelujen tuntemusta ja työkokemusta.

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Työnjohtajat Ismo Ahokainen, 09 310 32504 ja Sakari Jaatinen, 09 310 32519.