Työnjohtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Tehtävän kuvaus

Etsimme Uusix-verstaille uuteen työtehtävään osaavaa ja innostunutta monialaista ammattilaista työnjohtajaksi vastaamaan osaltaan, että koko Uusix-verstaiden työtoimintaa tukeva voimavaratiimi toteuttaa Uusix-arvoja: välittäminen, oppiminen, ilo, yhteisöllisyys.

Työpiste sijatsee Kyläsaaressa, mutta toimintaa on myös Suvilahden toimipisteessä.
Johdettavanasi on 5 vakituista työpajan ohjaajaa sekä 1-2 määräaikaista työntekijää sekä kollegana työvalmentaja. Tehtävässä pääset luomaan ja kehittämään asiakaslähtöistä, sosiaalista kuntoutusta vahvistavaa ja eteenpäin suuntautvaa työnjohtajanroolia.

Edellytämme sinulta sekä kouluttamisen että kuntoutuksellista osaamista sekä vahvaa esihenkilö osaamista. Lisäksi vaaditaan vahvaa sosiaalisen kuntoutuksen ymmärrystä sekä toiminnan suunnittelukykyä. Muita työtehtäviäsi ovat mm. henkilöstöhallinto, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaus- ja kuntoutumisprosessin toteutumisesta vastaaminen, työturvallisuudesta vastaaminen, tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa, yhteistyö osastolla ja yksikössä sekä toiminnan kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Toivomme sinulta kehittämismyönteisyyttä, rohkeutta ja ratkaisukeskeistä tyyliä tehdä työtä sekä kykyä sopeutua alati muuttuviin tilanteisiin. Ymmärrät kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden kanssa tehtävän työn ilot, surut ja haasteet. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, stressinsietokyky sekä kyky aikatauluttaa ja organisoida työtä oma työssäjaksamisesi huomioiden.


Voimavaratiimin työnjohtajan tehtäviin kuuluu:

1. Voimavaratiimin sosiaalisen kuntoutuksen operatiiviset tehtävät
- vastaa Uusix-verstaiden sosiaalisen kuntoutuksen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä
- toimii Voimavaratiimin työnjohtajana. Voimavaratiimiin lukeutuu työvalmentaja, osallisuusvalmentaja, päihdeohjaaja, virikeohjaaja, liikunnanohjaaja sekä kaksi ruoka- ja kahvilaosastoa ohjaajineen.
- vastaa sosiaalisen kuntoutuksen toimintaprosessin toimeenpanosta osana kuntouttavaa työtoimintaa.
- vastaa toiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta molemmissa toimipaikoissa.

2. Kuntouttavan työtoiminnan osana sosiaalisen kuntoutuksen järjestäminen työntekijäasiakkaille
- vastaa Voimavaratiimin työnjohdollisista tehtävistä.
- koordinoi ja tarvittaessa osallistuu kuntouttavan työtoiminnan osana sosiaalisen kuntoutuksen ohjaustyöhön.
- suunnittelee ja toteuttaa yhdessä Voimavaratiimin kanssa liikunta-, virike, osallisuus- ja työvalmennusta kuntouttavassa työtoiminnassa oleville työntekijäasiakkaille.
- toteuttaa voimavaratiimissä kuntouttavassa olevien työntekijäasiakkaiden kuntoutusprosessia yhteistyössä ohjaajan ja asianosaisten viranomaisten kanssa.

Tueksesi saat motivoituneen, kannustavan ja ammattitaitoisen esihenkilön, kollegat sekä luotettavan työnantajan. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Kelpoisuusehto: tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Lisäksi edellytämme:
- vankkaa työelämäkokemusta, vähintään 3-5 vuotta
- esihenkilökokemusta
- hyvää tietoteknistä osaamista

Luemme eduksi:
- kuntouttavan työtoiminnan tuntemisen
- Helsingin kaupungin tietojärjestelmien tuntemuksen
- kykyä muovata sosiaalista kuntoutusta tukemaan
yksilöllisesti asiakkaiden kuntoutumisprosessia

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

Johtaja Vuokko Oikarinen 09 310 89510 Vastaava työnjohtaja Rea Sahlberg 09 310 69532

Lisätietoa

www.uusix.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1374719
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 17.8.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki