Työnjohtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.7.2020

Tehtävän kuvaus

Etsimme Uusix-verstaille osaavaa ja innostunutta puhtauspalveluiden ammattilaista työnjohtajaksi Toimitilahuollon osastolle vastaamaan osaltaan, että siellä toteutuvat Uusix-arvot: välittäminen, oppiminen, ilo, yhteisöllisyys.

Työpisteet sijaitsee Suvilahdessa, mutta toimintaa on sekä Suvilahden että Kyläsaaren toimipisteissä. Työnjohtajana johdettavanasi on kaksi vakituista työpajan ohjaajaa sekä 1-4 määräaikaista työntekijää. Asiakaspaikkamäärä on noin 35.

Tehtävässä edellytetään sekä kouluttamisen että kuntouttavan työtoiminnan osaamista samoin kuin henkilökohtaista sopivuutta. Lisäksi sinulta vaaditaan vahvaa puhtauspalveluiden ja tekstiilihuollon työtehtävien hallintaa sekä toiminnan suunnittelukykyä. Muita työtehtäviäsi ovat mm. henkilöstöhallinto, kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden ohjaus- ja kuntoutumisprosessin toteutumisesta vastaaminen, työturvallisuudesta vastaaminen, tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa, yhteistyö osastolla ja yksikössä sekä toiminnan kehittäminen eri yhteistyötahojen kanssa.

Sinun tulee olla kehittämismyönteinen, rohkea ja omata ratkaisukeskeisen tyylin tehdä työtä sekä kyetä sopeutumaan alati muuttuvaan työnkuvaan. Ymmärrät kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden kanssa tehtävän työn ilot, surut ja haasteet. Sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot, sekä kyky aikatauluttaa ja organisoida työtä, oma työssäjaksamisesi huomioiden. Työ vaatii hyvää stressinsietokykyä.

Tueksesi saat motivoituneen, kannustavan ja ammattitaitoisen esihenkilön ja kollegat sekä luotettavan työnantajan. Tarjoamme hyvät henkilöstöedut, mm. työsuhdematkalippuedun. Autamme tarvittaessa työsuhdeasunnon saamisessa.

Toimitilahuollon työnjohtajan tehtäviin kuuluu:

1. Puhtauspalveluiden operatiiviset tehtävät
- vastaa kahden toimipisteen puhtauspalveluiden ja tekstiilihuollon toiminnan
suunnittelusta ja kehittämisestä
- toimii Toimitilahuollon työnjohtajana.
- vastaa puhtauspalveluiden toimintaprosessin toimeenpanosta osana
kuntouttavaa työtoimintaa.
- vastaa toiminnan suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta
molemmissa toimipaikoissa.

2. Kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen toimitila- ja tekstiilihuollon
työntekijäasiakkaille
- vastaa myynnin osaston työnjohdollisista tehtävistä.
- koordinoi ja tarvittaessa osallistuu kuntouttavan työtoiminnan
ohjaustyöhön.
- toteuttaa kuntouttavassa työtoiminnassa olevien työntekijäasiakkaiden
alkuhaastattelut, arvioinnit ja osaamisen tunnistamisen yhteistyössä
asianosaisten viranomaisten kanssa.

Koulutusvaatimuksena:
Tehtävään soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Sopimusala

TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa

johtaja Vuokko Oikarinen p. 09 310 89510 työnjohtaja Rea Sahlberg p. 09 310 69532

Lisätietoa

www.uusix.fi

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1374718
  • Tehtäväalue: Terveydenhuolto/sosiaaliala
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuaika päättyy: 17.8.2020
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Helsinki