(Poistunut julkaisusta)

Työnjohtaja
Helsingin Kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.8.2018

Tehtävän kuvaus


Avotyötoiminta järjestää kuntouttavaa työtoimintaa eri ammattialojen työtehtävissä vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille helsinkiläisille.

Työtoiminnan työnjohtajan tehtävässä painottuu ensisijaisesti työtoimintaan osallistuvien henkilöiden kuntoutuksellinen ja työnjohdollinen ohjaus ja tuki, sekä teknisen alan työtehtäviin ja työympäristön olosuhteisiin perehdyttäminen. Työnjohtajan tehtävänä on myös asiakkaiden työssä tapahtuvan kuntoutumisen arviointi yhdessä sosiaali- ja kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.

Työnjohtajan itsenäiseen ja itseohjautuvaan työhön tukea tuovat selkeät johtamisrakenteet ja ison työyhteisön tuki. Asiakkaiden yksilöllisen tuen ja opastamisen lisäksi työnjohtaja vastaa työtehtävien suunnittelusta, organisoinnista ja työkohteiden operatiivisesta johtamisesta. Työnjohtajalla on merkittävä työturvallisuusvastuu ja hän ammattitaidollaan varmistaa myös työtoimintaan kuuluvien teknisen alan työtehtävien laadun ja oikeellisuuden. Siitä johtuen työtehtävässä korostuu tuotannollisen työn ja toisaalta kuntoutujien työtehtävien suorittamiseen liittyvien rajoitteiden yhteensovittaminen.

Työpäivässä rutiinit ja toisaalta joustavat, nopeitakin ratkaisuja vaativat toimintatavat vaihtelevat. Työtoimintaa toteutetaan eri puolella Helsinkiä olevissa vaihtuvissa työmaakohteissa.

Avotyötoiminta on päihteetön työympäristö.

Kelpoisuusehto


Teknisen alan toisen asteen tutkinto tai muu tehtävään soveltuva koulutus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Luemme eduksi


perehtyneisyyden työnjohdollisiin tehtäviin ja näyttöä vastuullisesta työotteesta. Yhteistyötaidot viranomaisverkostossa toimimiseen. Työllistymistä edistävien palvelujen, työllisyyspalvelujen ja kuntoutuspalvelujen tuntemuksen ja työkokemuksen.

Ruotsin tai muun kielen hallinnan.